I. Průběh války, tažení a bitvy

„Útok“ na Pratecké výšiny

XVI. kapitola V. dílu Alombert-Colinovy práce La Campagne de 1805 en Allemagne je věnována boji o Pratecké výšiny. Střetnutí francouzské divize generála Saint-Hilaira s rakouskou brigádou generála Jurczeka (Jirčíka) a ruskou brigádou generála Kamenského bude tématem letošní rekonstrukce bitvy, jež proběhne 3. prosince 2016 u Tvarožné pod Santonem.

Michel de Lombarès: Před Slavkovem, po stopách císařova myšlení

Překlad důležité studie týkající se vývoje Napoleonova plánu bitvy u Slavkova publikované v roce 1947; český překlad byl publikován v roce 2005 ve sborníku Projektu Austerlitz Bitva u Slavkova a válka roku 1805.

Plány bitvy na gallica.bnf.fr

Digitální knihovna Francouzské národní knihovny, Gallica, nabízí řadu skvělých plánů bitvy u Slavkova.

Střetnutí na severním úseku bojiště (2. prosince 1805)

Dvě kapitoly z V. dílu práce Alomberta a Colina La Campagne de 1805 en Allemagne věnující se boji Lannesova 5. sboru a Muratova jezdectva proti Bagrationovu předvoji a Liechtensteinově kavalerii na severním úseku slavkovského bojiště během bitvy u Slavkova.

Mýtus o Napoleonově invazi

Jiří Kovařík publikoval na svém blogu významný příspěvek do diskuse o průběhu třetí koaliční války v letech 1803 - 1805, a sice o proveditelnosti či neproveditelnosti Napoleonovy invaze na Britské ostrovy.

Byla v průběhu bitvy u Slavkova bráněna sokolnická bažantnice?

Při porovnávání pramenů týkajících se bitvy u Slavkova jsme narazili na značné nesrovnalosti ohledně údajného francouzského dělostřeleckého postavení v sokolnické bažantnici.

Bitva u Slavkova

I. Strategická situace armád se promítá do bitevních dispozic. - II. rusko-rakouská armáda se snaží obchvátit francouzské pravé křídlo. - III. Lví skok. - IV. Lannes vs Bagration a konečná porážka rusko-rakouského středu. - V. Finální útok do týlu ruských kolon na Zlatém potoce, výsledek bitvy.

Stručná chronologie války roku 1805

Sled nejdůležitějších okamžiků vedoucích k válce 3. koalice a vytyčující její průběh.

O bitvě u Slavkova – z register kaunicovského archivu (F. Prager)

V části pozůstalosti pplk. Jana Obručníka, který byl vyhledávaným průvodcem pro politické a vojenské delegace po slavkovském bojišti a společně s plk. Emilem Kalábem odborným vojenským poradcem Napoleonské výstavy ve Slavkově v roce 1931, byl nalezen výstřižek z nekonkretizovaných česky psaných novin. Obsahují článek F. Pragera přináší málo známé poznatky k osobnosti majitele slavkovského panství Dominika Ondřeje a jeho korespondenci s vrchním úředníkem Kleinem v prosinci roku 1805. Pokud by někdo ze čtenářů dokázal upřesnit, ze kterých novin tento výstřižek pochází, nechť se, prosím, obrátí na správce těchto stránek.

Proklamace Napoleona I. po bitvě – 3. prosince 1805

Proklamace Napoleona I. po bitvě, 3.prosince 1805.