I. Průběh války, tažení a bitvy

Byla v průběhu bitvy u Slavkova bráněna sokolnická bažantnice?

Při porovnávání pramenů týkajících se bitvy u Slavkova jsme narazili na značné nesrovnalosti ohledně údajného francouzského dělostřeleckého postavení v sokolnické bažantnici.

Bitva u Slavkova

I. Strategická situace armád se promítá do bitevních dispozic. - II. rusko-rakouská armáda se snaží obchvátit francouzské pravé křídlo. - III. Lví skok. - IV. Lannes vs Bagration a konečná porážka rusko-rakouského středu. - V. Finální útok do týlu ruských kolon na Zlatém potoce, výsledek bitvy.

Stručná chronologie války roku 1805

Sled nejdůležitějších okamžiků vedoucích k válce 3. koalice a vytyčující její průběh.

O bitvě u Slavkova – z register kaunicovského archivu (F. Prager)

V části pozůstalosti pplk. Jana Obručníka, který byl vyhledávaným průvodcem pro politické a vojenské delegace po slavkovském bojišti a společně s plk. Emilem Kalábem odborným vojenským poradcem Napoleonské výstavy ve Slavkově v roce 1931, byl nalezen výstřižek z nekonkretizovaných česky psaných novin. Obsahují článek F. Pragera přináší málo známé poznatky k osobnosti majitele slavkovského panství Dominika Ondřeje a jeho korespondenci s vrchním úředníkem Kleinem v prosinci roku 1805. Pokud by někdo ze čtenářů dokázal upřesnit, ze kterých novin tento výstřižek pochází, nechť se, prosím, obrátí na správce těchto stránek.

Proklamace Napoleona I. po bitvě – 3. prosince 1805

Proklamace Napoleona I. po bitvě, 3.prosince 1805.

Napoleonova proklamace před bitvou – 1. prosince 1805

Proklamace Napoleona I. před bitvou, 1. prosince 1805.

Padlí a smrtelně ranění důstojníci francouzské armády

V bitvě u Slavkova padlo, nebo bylo smrtelně raněno 95 francouzských důstojníků, z toho 1 generál, 7 vyšších a 87 nižších důstojníků...

Průběh bitvy u Slavkova

2. prosinec 1805: situace ve 3 hodiny ráno, 9.30 dopoledne, ve 12.00 hodin a mezi 15.00 a 16.00 na zjednodušených mapách

Francouzská armáda u Slavkova – stavy a ztráty

Složení, počty a ztráty Grande Armée u Slavkova podle vybraných pramenů

Koaliční armáda u Slavkova

Složení armády spojenců před bitvou