I. Průběh války, tažení a bitvy

Napoleonova proklamace před bitvou – 1. prosince 1805

Proklamace Napoleona I. před bitvou, 1. prosince 1805.

Padlí a smrtelně ranění důstojníci francouzské armády

V bitvě u Slavkova padlo, nebo bylo smrtelně raněno 95 francouzských důstojníků, z toho 1 generál, 7 vyšších a 87 nižších důstojníků...

Průběh bitvy u Slavkova

2. prosinec 1805: situace ve 3 hodiny ráno, 9.30 dopoledne, ve 12.00 hodin a mezi 15.00 a 16.00 na zjednodušených mapách

Francouzská armáda u Slavkova – stavy a ztráty

Složení, počty a ztráty Grande Armée u Slavkova podle vybraných pramenů

Koaliční armáda u Slavkova

Složení armády spojenců před bitvou

Bitva u Slavkova ve školní kronice vedené v Žatčanech

Doslovný opis zápisu ze školní kroniky vedené v Žatčanech od roku 1870 učitelem Gabrielem Richterem