I. Průběh války, tažení a bitvy

Koaliční armáda u Slavkova

Složení armády spojenců před bitvou

Bitva u Slavkova ve školní kronice vedené v Žatčanech

Doslovný opis zápisu ze školní kroniky vedené v Žatčanech od roku 1870 učitelem Gabrielem Richterem