Další pomník na Slavkovském bojištiPomník, jehož vybudopvání spolufinancovala obec Zbýšov a Jihomoravský kraj, je situován nad obcí Zbýšov na místě, kudy údajně měli projít tři císařové v průběhu bitvy u Slavkova. "Postavit v těchto místech pomník napadlo už před lety velkého popularizátora slavkovského bojiště Jana Špatného. Bohužel již zemřel, s Československou napoleonskou společností jsme se však domluvili, že ho tady vztyčíme, jako připomínku této historické události i jako poctu tomuto historikovi," uvedl zbýšovský starosta Jaroslav Žalkovský.

detail desky
detail desky
pomník ve Zbýšově
pomník ce Zbýšově
pomník u Blažovic
pomník u Blažovic

Kritikové poukazují na nápadnou podobu pomníku s jiným, již před lety umístěným, pomníkem u obce Blažovice.