Francouzové v Křenovicích

Pochod slavkovským bojištěm II. ročník

Český svaz turistů kompletně vyznačil novou turistickou trasu vedoucí přes slavkovské bojiště, a to ze Slavkova, přes Křenovice na Mohylu míru (zelená turistická značka). Skupina historického šermu Buhurt, napoleonská sekce, by vás proto ráda pozvala k projití této nově dokončené trasy. Zájemci o tento pochod po stopách slavkovské bitvy mohou přijít v sobotu 27. listopadu na horní nádraží v Křenovicích, kde odjedeme vlakem v 7.54 hod do Újezda u Brna. Pěšky se od nádraží vydáme ke kapličce sv. Antonína Paduánského a potom na Mohylu míru, kde se můžeme občerstvit v místní kavárně, či navštívit expozici v muzeu.

Dále budeme pokračovat k pomníku nad Zbýšovem a přes hromadné hroby nad naší obcí zpět do Křenovic. Celá trasa měří cca 13 km a pro více zdatné může cesta pokračovat až do Slavkova, odkud se mohou dopravit zpět opět vlakem, a to s odjezdem v 13.17, 15.17 nebo 17.17 hod. směr Brno. Věříme, že se nám vydaří počasí, a my tak týden před samotnými vzpomínkovými akcemi si společně projdeme bojiště. Uniformovaní vojáci v hojném počtu jsou pochopitelně vítaní.   

Francouzové v Křenovicích

V pátek 2. prosince 2011 od 16 hod bude veřejnosti přístupné improvizované vojenské ležení, kde, jako již tradičně, uvidíte vojáky a markytánky ve francouzských a rakouských uniformách kolem táborových ohňů. Ve dvoře s dobovými rekvizitami, povozy a kanóny pak spatříte civilisty v historických kostýmech, kováře a vojenské kuchaře při opékání selete. V provozu bude rovněž střežené dobové vězení pro dezertéry, neposlušné vojáky a jinou podobnou chátru. Můžete také nahlédnout do našeho velitelského štábu spojeneckých rusko – rakouských vojsk upraveného z naší klubovny. Rovněž zde uvidíte plně vybavený markytánský vůz, kde se dozvíte, co všechno markytánky pro vojáky zajišťovaly. V letošním roce posílí naše řady francouzská pěší jednotka z Polska, 1 Kompania Grenadierów 1 Legia Polsko-Włoska.

Pro návštěvníky nebude chybět prodej svařeného vína, uzených klobás a párků v rohlíku.

V 18 hod se jednotky přemístí do ulice Na Liškově, kde předvedou malou šarvátku. Tradičně se zde utkají vojáci všech zúčastněných armád Bitvy tří císařů, Francouzi proti Rakušanům a Rusům.

V 19 hod vyjdou za svitu pochodní jednotky uniformovaných vojáků, dětí s lampióny a ostatní směrem ke Zlaté hoře. Zde u hromadných hrobů vojínů slavkovské bitvy uctíme památku padlých, kteří zde již 206 let odpočívají. Při tomto pietním aktu budou položeny květiny a vystřelena čestná salva. Zapálením svíček na hromadných hrobech si symbolicky připomeneme utrpení všech, kteří zde leží. Potom se, jako každoročně, můžete zahřát u velkého ohně svařeným vínem nebo teplým čajem.

V sobotu 3. prosince dopoledne projde průvod francouzských dělostřeleckých a pěších  jednotek obcí k Božím mukám, k malému pietnímu aktu v 11 hod.

V neděli 4. prosince proběhne v Křenovicích v 10 hod slavnostní nástup vojenských jednotek u sochy M. I. Kutuzova v ulici Na Liškově. Zde zazní čestná salva a poté se jednotky přemístí na Mohylu míru ke společnému pietnímu aktu.

Za pořadatele Oldřich Bartošek, mobil: 606425763, e-mail: o.bartosek(at)volny.cz