II. ročník Slavností jara v PařížiZhruba stovku návštěvníků, mezi nimiž se nacházeli mj. baron de Méneval, prezident Souvenir Napoleonien a sekretář Fondation Napoléon, zástupci Asociace absolventů vojenské akademie v Saint-Cyr či novináři, zabývající se cestovním ruchem, pozval na vzpomínkové akce je hejtman Jihomoravského kraje pan Stanislav Juránek, coby držitel osobní záštity akce, a organizátoři z Projektu Austerlitz 2005 (PA2005). V následné multimediální prezentaci seznámil generální tajemník PA2005 Jakub Samek v uniformě napoleonského vojáka přítomné s kompletním programem a dalšími podrobnostmi blížící se prosincové akce. Uniformovaní napoleonští vojáci z Moravy přitahují početné publikum do Českého centra již pravidelně. Po skončení prezentace mělo publikum možnost klást zástupcům PA2005 otázky, které se netýkaly pouze 200. výročí bitvy Tří císařů, ale obecně také napoleonské tradice a re-enactmentu v Česku. Živý ohlas vzbudilo také kontroverzní téma plánované výstavby páteřního radaru NATO na Prateckém návrší. V rámci akce byl prezentován i projekt Nadace Partnerství – Moravské vinařské stezky. Zajímavým způsobem se po zasvěceném úvodu Stanislava Juránka představil také Jihomoravský kraj coby lákavá turistická destinace.

Již dříve odpoledne se na témže místě konala druhá výroční prezentace českých a moravských vín, která podle přísných mezinárodních měřítek hodnotili špičkoví francouzští sommeliéři, z nichž dva se mohou pyšnit tituly mistrů světa v tomto oboru, jimž asistoval prezident Asociace sommelierů České republiky pan Martin Pastyřík. Absolutním vítězem soutěže se stalo slámové veltlínské červené rané mikulovského vinaře Petra Marcinčáka, které bude podáváno na výročním galavečeru asociace sommelierů oblasti Ille-de-France. Na večerní ochutnávce se mohli návštěvníci o kvalitě naší produkce přesvědčit osobně.

Akce se konala v rámci Projektu Austerlitz 2005 ve spolupráci s Českým centrem v Paříži, státní agenturou Czechtourismus Paříž, Asociací sommelierů České republiky a francouzské Asociace sommelierů Ille-de-France, Moravskou bankou vín, Davay Communications, s. r. o., Mohyla míru – Austerlitz, o. p. s. a Jihomoravským krajem.

Průběh večera moderoval osobně ředitel Českého centra v Paříži Michael Wellner-Pospíšil, jenž nedávno obdržel vyznamenání rytíře francouzského Řádu za umění a literaturu. Vyznamenání mu udělil francouzský ministr kultury Renaud Donnedieu de Vabres. Řád se uděluje osobnostem, které vynikly tvůrčí činností v oblasti umění a literatury anebo přispěly k lesku kultury ve Francii a ve světě. Michael Wellner-Pospíšil je ředitelem Českého centra od roku 2000 a s jeho jménem je spojeno oživení činnosti této instituce, která patří mezi přední svého druhu ve francouzské metropoli.