Ing. arch. Vojtěch Kerhart, autor památníku na ŽurániAutorem památníku je ing. arch. Vojtěch Kerhart. Narodil se 4. 7. 1892 v Poděbradech. Maturoval v roce 1910 na reálce v Nymburce a vystudoval architekturu na Vysokém učení technickém v Praze. Na začátku I. světové války byl povolán do rakouské armády, z níž později přeběhl k Rusům. Vstoupil do československé armády v Rusku a získal hodnost majora ruských legií. Prožil celou sibiřskou anabázi a do Československa se vrátil přes Kanadu v roce 1920. Po návratu do vlasti dokončil studium architektury a v letech 1922–1924 byl smluvním úředníkem na Ministerstvu veřejného zdravotnictví. Další dvě léta pracoval na Ministerstvu národní obrany a potom až do roku 1949 jako samostatný architekt – projektant v Praze. Významnou složkou jeho práce byla spolupráce se sochaři. Byl řádným členem výtvarného odboru Umělecké besedy, kterou od roku 1927 zastupoval 12 let v Památkovém sboru hlavního města Prahy. Od roku 1949 byl zaměstnancem Stavoprojektu, později Papcelu a Sudopu. Zemřel v Poděbradech 31. 5. 1978. Z jeho velkého díla jen vybírám. Z uskutečněných projektů například Vyšší škola hospodářská v Poděbradech (1926), civilní letiště v Ruzyni jako spoluautor (1932) a Kolonáda a pavilon pro pramen v Poděbradech (1938). Z vojenských budov kasárna železničního pluku v Pardubicích (1924) a letecká kasárna v Plzní (1937). Pro soukromníky pak vila továrníka Škody v Průhonicích (1927) a vila továrníka Zikmunda v Poděbradech. Z pomníků a náhrobků pomníky prezidentovi Masarykovi v Poděbradech, Kroměříži a Nitře (1928), pomník na Žurání (1928) pomník Bedřicha Smetany v Poděbradech (1934), pamětní deska generálu Lužovi (1945) a mnoho dalších.