Koaliční armáda u Slavkova

Vrchní velitel: Generál Michail Illarionovič Goleniščev-Kutuzov.

Náčelník generálního štábu (generální ubytovatel): generál Franz von Weyrother.

Předvoj 1.kolony-rakouský Kienmayerův sbor: Velitel podmaršálek Michael svobodný pan Kienmayer – zhruba 6800 muzů a 12 děl, pět rakouských pěších praporů a 23 jezdeckých eskadron, 10 sotní ruských kozáků.

Společným velitelem prvních tří kolon byl ruský generál, hrabě Fjodor Fjodorovič (Fridrich Wilhelm) Buxhoewden.

1.kolona (ruská): Velitel generálporučík Dimitrij Sergejevič Dochturov – zhruba 14.200 muzů a 60 děl, 22 ruských pěších praporů, dvě sotně kozáků.

2.kolona (ruská): Velitel generálporučík Alexandr Fjodorovič (Louis-Alexandre) hrabě Langeron – zhruba 12 tisíc muzů a 30 děl, 17 ruských pěších praporů, dvě eskadrony ruských dragounů a dvě sotně kozáků.

3.kolona (ruská): Velitel generál Przybyszewski – zhruba 9500 muzů a 30 děl, 18 ruských pěších praporů.

4.kolona (smíšená): Velitelé rakouský generál Jan Nepomuk Kolowrat a ruský generálporučík Michail Andrejevič Miloradovič – zhruba 16 tisíc muzů a 75 děl, 15 rakouských pěších praporů a 12 ruských, dvě eskadrony rakouských dragounů.

5.jezdecká kolona (smíšená): Velitelé rakouský podmaršálek Johann Josef kníze Liechtenstein, a ruský generál Fjodor Petrovič Uvarov – zhruba sem tisíc jezdců a 24 děl, 17 rakouských eskadron tězkého jezdectva, 30 ruských eskadron dragounů a lehké jízdy, 12 sotní kozáků.

Spojenecký předvoj (ruský Bagrationův sbor ): Velitel generálporučík, kníze Petr Ivanovič Bagration – zhruba 14 tisíc muzů a 42 děl, 15 ruských pěších praporů, 33 jezdeckých eskadron a 15 sotní kozáků.

Záloha – Ruská carská garda: Velitel velkokníze Konstantin Pavlovič, šestadvacetiletý carův bratr – zhruba 10 tisíc muzů a 40 děl, 10 praporů gardové pěchoty a 17 eskadron gardové jízdy.

Celkový počet spojenců odhadnut téměř na 90 tisíc muzů, z toho počtu bylo asi 16 tisíc Rakušanů.

***

– Alombert-Goget, Paul-C., Colin, Jean-L.: La Campagne de 1805 en Allemagne. Paris: Editions Historiques Teissèdre, 2002. (Díly I – V) – Alombert-Colin v podstatě převzali čísla od Michailevského-Denilevského
– Goetz, Robert: 1805: Austerlitz. London: Greenhill Books, 2005
– Uhlíř, Dušan: Slunce nad Slavkovem. Třebíč: Vydavatelství Akcent, 2000
– Sokolov, Oleg: Austerlitz: Napoléon, l’Europe et la Russie. Saint-Germain-en-Laye: Editions Commios, 2006

Jakub Samek