Manévry v KuželověV areálu větrného mlýna z roku 1842 bude umístěn stanový tábor, od pátečního večera do nedělního poledne zde budou dvě stovky vojáků C.E.N.S. v uniformách francouzské, rakouské, ruské a varšavské armády napoleonských válek cvičit dle dobových řádů. Zajímavá kulisa větrného mlýna připomene bojiště u Valmy, Fleurusu, Jeny a dalších míst. Smyslem akce je rozvinout své znalosti a schopnosti v oblasti výcviku a manévrů z počátku 19. století.


(foto s laskavým svolením udatného 30. regimentu, který v oblasti provedl průzkum bojem)


Akce bude veřejnosti přístupná bez omezení a zaháji ji na rozkaz plukovníka Valterra provedený přesun voltižérů 30. řadového pluku z Veselí přes Radošov, Tasov a Lipov do Kuželova zahájený o deváté hodině ronní.
Program:

pátek 16. března

08:00 – 09:00… příprava k pochodu a nástup 30. regimentu
09:00… zahájení pochodu z Veselí do Kuželova
17:00… registrace účastníků a stavba tábora, ubytování ve škole
19:00… štábní porada
20:00… setkání velitelů jednotek se sklenkou dobrého vína, vzpomenutí 210. výročí srážky u Tagliamenta (1. italské tažení)

sobota 17. března

07:00… budíček
07:30 – 08:30… snídaně
09:00… nástup před táborem a zahájení výcviku po armádách
09:00 – 12:00… výcvik
12:00 – 14:00… polední pauza, oběd
14:00 – 17:00… nástup a pokračování výcviku
18:00… večeře, veselý vojenský táborový život

neděle 18. března

07:00… budíček
07:30 – 08:30… snídaně
09:00… nástup před táborem a zahájení výcviku po armádách
09:00 – 12:00… výcvik
12:00 – 15:00… výplata cest. náhrad, úklid, odjezd

Změna programu vyhrazenaVýcvik bude v režii vrchního velitele, štábu a důstojnického sboru příslušné armády. Bude případně doplněn o oddychové soutěže v rychlosti palby, školu šermu šavlí, apod. Nedělní výcvik by měl být věnován více aplikaci mechanických pohybů a souhře s „nepřítelem".
Zájemci o vojenskou historii přelomu 18. a 19. století jsou srdečně zváni. Těžké boje roku 2006 nevíc zanechaly v řadách jednotek prázdná místa, nováčkům jsou dveře otevřeny.