Marengo 2010

Hlavními body programu budou po oba dva dny bitevní ukázky, pietní akt věnovaný padlým vojákům a zpestřením a milou povinností pro vojsko poté výcvik a táborový život. Zakončením akce v neděli bude slavnostní podepsání příměří mezi rakouským generálem Melasem a francouzským generálem Berthierem.

Tato bitva byla svedena dne 14. června roku 1800 na polích poblíž malé, do té doby nevýznamné vesnice Marengo. Předcházelo jí dlouhé tažení, při kterém Napoleon vedl svou armádu přes Svatobernardský průsmyk a snažil se tak odříznout nepřítelovu armádu od spojení s Rakouskem. Dne 4. června padl Janov do rukou Francouzů a oslabená rakouská armáda koncentrovala své síly pod velením generála Melase u města Alessandrie. Bitva započala řadou rakouských útoků na francouzské pozice, kdy se dařilo Rakušanům zatlačovat Francouze zpět a získávat tak výhodu na svou stranu. Zvrat však nastal v pozdních odpoledních hodinách, kdy na bojiště přispěchal se svým sborem generál Desaix. Zahájil nečekaný útok na postupující Rakušany a proměnil tak blížící se porážku ve vítězství.

Toto významné francouzské vítězství upevnilo moc Prvního konzula Napoleona Bonaparta, ale nepomohlo tak k ukončení války s 2. koalicí. Boje pokračovaly až do konce roku 1800, kdy Rakousko po porážce v bitvě u Hohenlinden uzavřelo příměří, a roku 1801 přistoupilo na podmínky tvrdého míru v Lunéville.