Mikulov-Drasenhofen 2008 je za námiDo Mikulova se v pátek sjelo přes 200 účastníků vzpomínkové akce Mikulov – Drasenhofen 2008 uspořádané v rámci Projektu Austerlitz Středoevropskou napoleonskou společností, městem Mikulov, obcí Drasenhofen, Jihomoravským krajem, pod záštitou prvního náměstka hejtmana JMK, Ing. Milana Venclíka.

Stanový tábor byl umístěn tradičně do krásného prostředí zámeckého parku. Akci zahájil ranní nástup, během něhož účastníky přivítal starosta města, pan Rostislav Koštial. V sobotu dopoledne se obě armády, resp. tři armády, neboť na francouzské straně vystoupilo také několik desítek pěšáků armády Varšavského vévodství, věnovaly výcviku. Díky velkému počtu účastníků mohla francouzsko-polská pěchota manévrovat podle školy batalionu předpisu z 1. srpna 1791, čímž akce splnila jeden z hlavních cílů – být přípravou pro velké akce Austerlitz 2008 a Znojmo 2009.

Akce se zúčastnila také početná kavalerie, a zajímavé bylo sledovat značný pokrok v jejím výcviku, francouzští gardoví jízdní myslivci se již půl roku věnují škole jezdce ordonance z 1. vendémiairu roku 13 a tato práce nese své ovoce.

Před třetí hodinou obsadil zadní voj rakouských sil pod velením setníka Partyky náměstí v Mikulově s rozkazem zastavit či alespoň zpomalit postup Davoutova předvoje, přinutit tak 3. sbor k zastavení a umožnit jádru ustupujících jednotek získat větší odstup od nepřítele. Francouzský jízdní průzkum vyslaný do města prvním maršálovým pobočníkem, plukovníkem Vystrčilem, velitelem předvoje, byl nečekaně napaden palbou císařsko-královské pěchoty, pan plukovník nasadil pěchotu a dva kanóny, které měl v tu chvíli k dispozici, a díky početní převaze a elánu, s nímž útok vedl, nepřítele z náměstí vytlačil. V okamžiku, kdy se chystal nasadit čerstvé síly a zmocnit se poslední pozice v rakouských rukách, dietrichsteinského zámku, obdržel zprávu o uzavřeném příměří… vrhl se mezi bojující a sladké slovo ARMISTICE deroucí se z jeho plic ukončilo v tu chvíli již zcela zbytečné krveprolití…armistice.jpg (86 kB)
Jednotky se seřadily k defilé, francouzský vrchní velitel pozdravil paní místostarostku Ilonu Žiškovou, slíbil ušetřit město i jeho obyvatele, zdrží-li se jakéhokoli nepřítelství vůči francouzské armádě, a následně zazněla císařova proklamace o obsazení Vídně, kterou čelní jednotky Davoutova sboru dosud neměly příležitost vyslechnout.

Program na náměstí završilo vystoupení francouzských bubeníků vedených a v průběhu akce usilovně cvičených tamborem granátníků 18. pluku řadové pěchoty, brilantním Cruchotem. Návštěvníkům akce předvedli předpisové i nepředpisové signály, jež řídily denní řád francouzské pěchoty a pomáhaly jí v manévru a na bitevním poli.

Večer se jednotky přesunuly do rakouského Drasenhofenu, kde je na slavnostním nástupu před Kostelem přivítal starosta obce, pan Josef Studeny. Následovalo defilé obcí a příchod do Kellergasse či Kaiserstrasse, půvabné uličky vinných sklípků, kterou v minulosti navštívila řada slavných osobností, mezi nimi císař Napoleon či car Alexandr I. Během patnáctiminutové bitevní ukázky uzavřené příměřím se Francouzi probojovali takřka až k bohatě prostřenému stolu, který zde na účastníky čekal ; obě armády následně strávily v Drasenhofenu dvě hodiny příjemnou oslavou příměří.

Následujícího dne probíhal výcvik, tentokrát zaměřený na základní prvky školy vojáka a pelotonu, pročež vrchní velitel rozhodl zůstat na náměstí, jež poskytuje pro takové cvičení dostatek prostoru. Rakouská pěchota cvičila přímo v táboře.

Oproti předpovědím vyšlo skvěle počasí a poslední stan byl zbourán hodinu před první průtrží mračen.

Děkujeme na tomto místě všem účastníkům za disciplínu a nasazení, městu Mikulov a obci Drasenhofen za výborné podmínky akce a spolupráci při její přípravě, Jihomoravskému kraji za podporu projektu. Jmenovitě starostovi města Mikulov, panu Rostislavu Koštialovi za to, že vydal město do našich rukou, taktéž starostovi obce Drasenhofen, panu Josefu Studenemu, a panu 1. náměstkovi hejtmana Jihomoravského kraje, Milanovi Venclíkovi za záštitu nad akcí.