Mikulov-Drasenhofen 2010, ohlédnutí

Akci s názvem Po stopách historie Mikulova 19. stol. byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj Rakousko – Česká republika; zúčastnilo se jí na 150 vojáků v napoleonských uniformách armád Francie, Vévodství varšavského, Rakouska a Ruska, tři děla a šest koní.

V průběhu programu se měli návštěvníci setkat s francouzskými granátníky, fyzilíry a voltižéry řadové pěchoty, s granátníky staré a střední Napoleonovy gardy, s pěšími dělostřelci, řadovou pěchotou polskou a rakouskými granátníky či fyzilíry nebo ruskými mušketýry. Ozdobou akce byli čtyři c.k. kyrysníci 1. pluku Kaiser.

Pořadatelé děkují všem, kdo se na realizaci úspěšné akce podíleli, a také a v první řadě účastníkům, členům spolků vojenské historie.