Napoleonské dny 2014 – fotogalerie

Skromně a poctivě, Napoleonské dny 2014 skončily, na programu měly v pátek oslavu úspěšné opravy kaple na Santonu, v sobotu pochod na Staré vinohrady, výcvik, položení věnce u pomníku 800 ruských padlých v Praci, podvečerní bohoslužbu v kapli Mohyly míru, kterou sloužil kpt. Mgr. Pavel Matoušek, kaplan oddělení duchovní služby Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov, a v neděli  výcvik a krátkou bojovou ukázku.

Napoleonských dnů 2014 se zúčastnilo cca 80 členů C.E.N.S. a jejich hostů z Rakouska. Děkujeme na tomto místě v první řadě starostovi obce Prace, panu Janu Vovesnému, za podporu, kterou našim aktivitám prokazuje již dlouhé roky, a všem, kdo uspořádání akce umožnili nebo se na ní jakkoli podíleli.

Autorem fotografií je pan Jaroslav Švanda.