Napoleonské dny v Kučerově – Dunaj na návsi a unikátní exponát

19.-21. září proběhly v Kučerově Napoleonské dny, které ve spolupráci s obcí uspořádal spolek Austerlitz a Středoevropská napoleonská společnost. Jejich cílem bylo připomenout 215. výročí zahájení válečného tažení, které vyvrcholilo bitvou u Slavkova 2. prosince 1805. Na programu byla výstava cínových vojáčků s unikátním exponátem, výcvik, ukázka jezdeckého umění, netradičně pojatá bitva a přednášky na vojensko-historická témata. Napoleonské dny také navázaly na čtvrteční vernisáž výstavy věnované napoleonskému re-enactmentu, která je přístupná v prostorách Památníku Mohyla míru u obce Prace.

Obavy z nákazy a komplikace dané karanténou snížily plánovaný počet asi 80 účastníků na přibližně padesátku, což se však na programu akce ničím citelným neprojevilo. V nově rekonstruované budově obecního úřadu (Kučerov nedávno získal a oslavil 2. místo v soutěži Náš evropský projekt) byla v pátek večer otevřena výstava sbírky cínových vojáčků manželů Dvořákových. Kromě množství figurek a diorámat patřil mezi pozoruhodné exponáty především prapor francouzské pěchoty v měřítku 1:72, na 630 vojáků 18. pluku ve velmi věrohodně zpracovaném terénu o rozměrech 60×90 cm, znázorňující možnou scénu ze závěrečné fáze bitvy u Slavkova. Dioráma bude zanedlouho součástí dlouhodobě otevřené výstavy Napoleonský re-enactment 2005-2020 v Památníku Mohyla míru. Přesností zpracování se ve svém tématu řadí mezi světové unikáty.

Účastníci Napoleonských dnů v dobových uniformách francouzské, rakouské a ruské armády postavili stanový tábor před usedlostí č.p. 12, což je jiná z významných (a soutěžně úspěšných) kučerovských staveb a národní kulturní památka (patří manželům Dvořákovým) a v sobotu dopoledne se věnovali výcviku a přípravě na bitevní ukázku. Ta byla zahájena inscenací remonty, tedy nákupu koní pro vojenské účely, a ukázkou jezdeckého umění, kterou připravil a zdařile jí slovem provázel Tomáš Doležal, kromě dalšího brigádní generál Napoleonovy armády, který je jejím vrchním výkonným velitelem během každoročních rekonstrukcí pod Santonem u Tvarožné.

Na kučerovské návsi probíhají napoleonské ukázky již bezmála deset let. Vždy ve středu předcházející zimním vzpomínkovým akcím na slavkovském bojišti, a v roce 2018 a letos také v létě. Aby byla ukázka jiná, a současně aby se obě armády snáze vypořádaly s důsledky „dezercí“ zdůvodněnými protipandemickými opatřeními, odehrála se „bitva“ netradičním způsobem. Každý z vojáků představoval jeden armádní sbor, případně divizi, a kučerovská náves na dvacet minut pojala celou střední Evropu, od Rýna po Olomouc. Vojáci pak početným divákům předvedli ulmské tažení s kapitulací Mackovy armády, i následné pronásledování Kutuzovovy armády Napoleonovou podél Dunaje, ruský úspěch u Dürnsteinu, obsazení Vídně, i následnou bitvu u Slavkova.

Po bitvě pak následovaly přednášky a diskuse na vojensko-historická témata: Jakub Samek, viceprezident Projektu Austerlitz, promluvil o vývoji stavů Napoleonovy armády od srpna do prosince 1805 a poměru a důvodech ztrát, Klára Čudrnáková, předsedkyně správní rady nadace Ztracení lidé, oběti napoleonských válek na území ČR a SR, připomněla málo známé téma osudu především rakouských zajatců a jejich složité repatriace, a Jaroslav Janúšek, rovněž zástupce zmíněné nadace, představil historii francouzské vojenské zdravotní služby, její vývoj, úspěchy, prostředky a meze. Program symbolicky uzavřela nedělní mše v kučerovském kostele svatého Petra a Pavla, kam farář Jan Hanák pozval i účastníky víkendového programu.

Kromě dalšího byly Napoleonské dny v Kučerově pozvánkou na zimní vzpomínkové akce věnované 215. výročí bitvy tří císařů, ve světě známé jako Austerlitz. Je přihlášeno bezmála 1500 členů vojensko-historických spolků z celé Evropy. Projekt Austerlitz a Středoevropská napoleonská společnost pokračují v přípravách navzdory současné situaci: rozhodnutí o případných změnách a redukci programu budou přijata v průběhu října, a poté přirozeně operativně v závislosti na nařízených opatřeních.