Olmutz 1813

Sobota 6. září 2014, Korunní pevnůstka Olomouc

Napoleonské války na vlastní kůži.

Návštěvníci se na jeden den vrátí o 200 let v čase, do doby, kdy vrcholily napoleonské války v Evropě. Seznámí se zblízka se životem vojáků na válečném tažení, zhlédnou ukázky výcviku pěchoty, dělostřelectva i jezdectva, budou svědky rekonstrukce bitvy u Montereau, ve které se proti sobě postaví přes 200 vojáků. Den zakončí melodie starých mistrů, řízné tóny skotské dudácké kapely a velkolepý ohňostroj. Tohoto největšího mezinárodního vojensko-historického festivalu v Olomouckém kraji se účastní přes 250 kostýmovaných účastníků nejen z České republiky, ale i Slovenska, Rakouska, Maďarska a Polska. Díky finanční podpoře Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc je vstup na festival volný.

Festival pořádá Císařská Slavkovská Garda – La Garde Impériale d’Austerlitz (G.I.A.) o.s., Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s., ve spolupráci se Středoevropskou napoleonskou společností (C.E.N.S.).

Olomoucká pevnost plnila v tomto období plně svou funkci významného opěrného bodu rakouské armády. Bylo jí přiznáno přední postavení v rámci rakouského obranného systému.

Program

olomouc

Změna programu vyhrazena.

Facebooková stránka akce.