Osobnosti habsburské monarchie

Vážení přátelé, s předstihem vám přeji pěkné prožití svátků vánočních a vše dobré, zdraví a pohodu v novém roce 2012. Zároveň vám sděluji, že už v tomto týdnu bude na stole první díl trilogie „Osobnosti habsburské monarchie.“

Tento díl popisuje císaře, arcivévody, voláky a diplomaty narozené v období od druhé poloviny 17. století do roku 1805. Druhý díl zahrnuje například osobnosti církevní , vzdělance, architekty a lékaře. Třetí díl potom bude mít velmi zajímavou kapitolu o podnikatelích a o osobnostech z dalších, zajímavých či málo známých oborů lidské činnosti. Publikace, která má 100 stran a obálku od Karla Valného, vychází už tradičně v nakladatelství ONUFRIUS, a sice vlastním nákladem s přispěním Projektu AUSTERLITZ. Náklad je – zatím ?? – 100 kusů!!!  Tiskne Protisk Slavkov.

Zdraví František Kopecký