Památky na rok 1805 ve Tvarožné

Na Obecním úřadě je instalováno diorama slavkovské bitvy, dar skupiny „Deutschmeister Schützenkorps" z Vídně z roku 1990. Jeho autorem je přítel Tvarožné, Alfred Frühwirth. Diorama bylo obci darováno na paměť toho, že se ve Tvarožné nebáli připomínat tuto událost ani v totalitním režimu.Před Obecním úřadem ve Tvarožné je na pietním místě umístěna pamětní deska „Obětem bitvy tří císařů" z roku 1993. Byla pořízena ve spolupráci obce Tvarožná a firmy Davay.U nové brány na tvaroženský hřbitov je pamětní deska zdejšímu rodákovi, legionáři a spisovateli Emilu Kalábovi (1889 – 1932), jednomu z prvních našich historiků, kteří se bitvou r. 1805, zabývali. Svoje poznatky shrnul v knize „Bitva tří císařů". Pamětní deska byla odhalena při výročí bitvy v r. 1994. Při cestě na vrchol Santonu, stezkou od obce, se nachází po pravé straně pomník padlým v bitvě u Slavkova. Byl zde umístěn v r. 1987 přičiněním Jana Vlčka z č. 321 v Tvarožné.Od léta 1988 stojí na vrcholu Santonu, naproti kapličce, přesná kopie francouzského osmiliberního kanónu Gribeauval. Byl pojmenován Jeanette. Váží 360 kg a jeho hlaveň měří 180 cm. Hlavní podíl na výrobě repliky má, kromě dalších dobrovolníků, občan Jan Vlček, kterému pomáhal stolař Jaroslav Kaláb. Erb na hlavni je dílem doc. Vladimíra Drápala.Na severní stěně kaple jsou umístěny portréty mužů, kteří veleli vojákům v okolí Santonu během bitvy u Slavkova. Portréty vytvořil významný tvaroženský rodák a výtvarník Vladimír Drápal a nazýváme je „galerie vojevůdců". Prvním z nich je potomek gruzínských carů, generálporučík kníže Petr Ivanovič Bagration (1765 – 1812), velitel spojeneckých útvarů na pravém křídle v severní části bojiště. Druhým je generál Michal Marie Claparede (1770 – 1842), velitel obrany Santonu. V roce 1808, v době francouzského císařství, mu byl udělen hraběcí titul. Třetím mužem je jediný francouzský generál, který v bitvě padl, a to právě blízko Tvarožné, velitel brigády Jean Marie Melon Valhubert (1764 – 1805). Zemřel několik dní po bitvě v Brně, na České ulici, v domě rytíře Chlumeckého a má hrob i pomník v Tyršových sadech a nyní i ve Tvarožné.