Pluky řadové a lehké pěchoty (1805)

Do válečných operací roku 1805 zasáhly pluky pěchoty, které byly součástí Velké německé armády (Grande Armée d’Allemagne), jež byla pod přímým velením císaře Napoleona, a Italské armády (Armée d’Italie) maršála André Massény. Pluky řadové pěchoty byly číslovány od 1 do 112, ale 23 čísel zůstalo nevyužito (31, 38, 41, 49, 68, 71, 73, 74, 77, 78, 80, 83, 87, 89, 90, 91, 97, 98, 99, 104, 107, 109 a 110). Stejně tak byly pluky lehké pěchoty číslovány od 1 do 31, ale 5 čísel zůstalo nevyužito (11, 19, 20, 29 a 30). Byl to důsledek reorganizace z roku 1803, kdy byly dosavadní půlbrigády o dvou batalionech sloučeny do pluků o čtyřech batalionech. Každý nadále existující pluk o třech batalionech si podržel číslo bývalé půlbrigády. K tomu se totiž nejednou vázala sice krátká (čísla pluků pocházela z reorganizace půlbrigád v letech 1795-1796), ale oslnivá tradice (tažení 1796-1797 a 1800, výprava do Egypta). Hrdost na příslušnost k jednotce (podpořená později mj. efektní „starořímskou“ symbolikou nového císařství) byla velmi důležitým faktorem, který násobil bojovou hodnotu francouzské armády. U lehké pěchoty byl tento moment ještě o něco výraznější než u řadové.

Kvalita francouzské pěchoty byla v roce 1805 skutečně vysoká. Zkušenosti z takřka nepřetržitých válek mezi Francouzskou republikou a „starou Evropou“, moderní taktika opřená o rychlost manévru, pružnost velení a jistotu při změně formací, kombinující výhody linie i útočné kolony doplněné o boj ve volných sestavách, secvičenost s ostatními druhy zbraní (zejména s dělostřelectvem) a schopnost dlouhých denních pochodů činily z pluků řadové a lehké pěchoty skvělý nástroj strategie generální bitvy.

Zpravidla dva pluky řadové pěchoty tvořily brigádu pod velením brigádního generála (général de brigade). Dvě brigády řadové pěchoty a pluk lehké pěchoty (který byl zařazen také na úrovni brigády a velel mu generál) doplněné o rotu pěšího dělostřelectva, rotu dělostřeleckého trénu a ambulanci tvořily divizi pěchoty pod velením divizního generála (général de division).

2.1 Pluky řadové pěchoty

č. plukovník (září-prosinec 1805) zařazení v září 1805 (Armáda* / Sbor / Divize)
1 Desgraviers-Bertholet (François-Ganivet) It / Duhesme
2 Delga (Jacques)
3 Schobert (Laurent) G / Soult / Legrand
4 Bonaparte (Joseph) 1 G / Soult / Vandamme
5 Teste (François-Antoine) It / Molitor
6 Dufour (François-Marie) It / G.St.-Cyr / Montrichard
7 Ausenac (Pierre-Gabriel)
8 Autie (Jean-François) G / Bernadotte / Rivaud
9 Pepin (Joseph) It / Serras2
10 Soulier (Jean-Antoine) It / Verdier
11 Bachelu (Gilbert-Désiré-Joseph) G / Marmont / Boudet
12 Vergez (François) G / Davout / Gudin
13 Froment (Jacques) 3 It / Serras4
14 Mazas (Jacques-François-Marc) 5 G / Soult / Saint-Hilaire
15 Reynaud (Hilaire-Benoit)
16 Mabiez de Latour de Rouville (Jean-Joseph)
17 Conroux (Nicolas-François)6 G / Davout / Bisson7
18 Ravier (Jean-Baptiste-Ambroise) G / Soult / Legrand
19 Regis-Manset (Benoit)
20 Cassan (Louis-Pierre-Jean-Aphrodise) It / Duhesme
21 Decouz (Pierre) G / Davout / Gudin
22 Clement (Jacques-Valerie)8
23 Deriot (Albert-François) It / Molitor
24 Semelle (Jean-Baptiste-Pierre) G / Augereau / Mathieu
25 Cassagne (Louis-Victorin) G / Davout / Gudin
26 Miquel (Guillaume)
27 Bardet (Martial) G / Ney / Malher
28 Edighoffen (Jean-George) G / Soult / Vandamme
29 Mont-Serraz (Pierre-François) It / Gardanne
30 Valterre (François) G / Davout / Bisson9
32 Duranteau (Luc) G / Ney / Dupont10
33 Saint-Raymond (Jean) G / Davout / Friant
34 Dejean (Jean-Antoine) G / Soult / Suchet11
35 Breissand (Joseph) G / Marmont / Boudet
36 Houdard de Lamotte (Antoine-Charles)12 G / Soult / Saint-Hilaire
37 Gauthier (Jean-Joseph)
39 Maucune (Antoine-Louis-Popon) G / Ney / Loison
40 Legendre d’Harvesse (François-Marc-Guillaume) G / Soult / Suchet13
42 Huard de Saint-Aubin (Léonard) It / G.St.-Cyr / Montrichard
43 Vivies (Guillaume-Raymond-Amant) G / Soult / Saint-Hilaire
44 Saudeur (Adrien-Joseph) G / Augereau / Desjardins
45 Barrie (Jean-Léonard) G / Bernadotte / Rivaud
46 Lorencez (Guillaume-Latrille de) G / Soult / Vandamme
47 La Chastre (Pierre-Denis)
48 Barbanegre (Joseph) G / Davout / Friant
50 Lamartiniere (Thomas-Mignot de) G / Ney / Malher
51 Bonnet d’Honnieres (Joseph-Alphonse-Hyacinthe-Alexandre) G / Davout / Bisson14
52 Pastol (Yves-Marie)15 It / Gardanne
53 Songeon (Jean-Marie) It / Serras
54 Philippon (Armand) G / Bernadotte / Rivaud
55 Ledru des Essarts (François-Roche) G / Soult / Saint-Hilaire
56 Boutroue (Jules-Alexandre-Léger)16 It / Verdier
57 Rey (Jean-Pierre-Antoine) G / Soult / Vandamme
58 Arnaud (Jean) G / Lannes / Gazan17
59 Lacuée (Gérard)18 G / Ney / Malher
60 Cossard (Etienne-Bernard) It / Molitor
61 Nicolas (Jean) G / Davout / Bisson19
62 Petit (Pierre-Joseph) It / Verdier
63 Lacuée (Marc-Antoine-Come-Damien-Jean-Chrisostome) G / Augereau / Mathieu
64 Nerin (Claude)20 G / Soult / Suchet21
65 Coutard (Louis-François)
66 Cambriels (Dominique-Pierre)
67 Chossat (Sébastien)
69 Brun (Jean-Alexandre) G / Ney / Loison
70 Rouyer (Jean-Victor)
72 Ficatier (Florentin)
75 L‘Huillier (François)22 G / Soult / Legrand
76 Faure Lajonquiere (Jean-Pierre-Antoine) G / Ney / Loison
79 Godard (Roche) It / Molitor
81 Bonte (Michel-Louis-Joseph) It / Serras23
82 Bruny (Jean-Baptiste) na Martiniku
84 Sancey (Joseph) G / Marmont / Grouchy
85 Viala (Sébastien) G / Davout / Gudin
86 Lacroix (Mathieu)
88 Curial (Philibert-Jean-Baptiste-François)24 G / Soult / Suchet25
92 Gruardet (Nicolas) G / Marmont / Grouchy
93 Grillot (Rémy)
94 Razout (Jean-Nicolas) G / Bernadotte / Drouet
95 Péchaux (Marc-Nicolas-Louis) G / Bernadotte / Drouet
96 Barrois (Pierre) G / Ney / Dupont26
100 Ritay (Jean-Marie)27 G / Lannes / Gazan28
101 Cardenau (Bernard-Augustin) It / Gardanne
102 Cattaneo (Pierre-François) It / Duhesme
103 Taupin (Eloi-Charlemagne)29 G / Lannes / Gazan30
105 Habert (Pierre-Joseph) G / Augereau / Desjardins
106 Roussel (Jean-Claude) It / Serras
108 Higonet ( Joseph) G / Davout / Friant
111 Gay (Jacques-François) G / Davout / Friant
112 L‘Olivier (Jean-Baptiste-Joseph)
* G– Grande Armée d’Allemagne, It – Armée d‘Italie

2.2 Pluky lehké pěchoty

č. plukovník (září-prosinec 1805) zařazení v září 1805 (Armáda*/Sbor/Divize)
1 Bourgeois (Charles-François) It / G.St.-Cyr / Montrichard
2 Schramm (Jean-Adam) 31 32
3 Mas (Ignace-Andre- François) 33
4 Bazancourt (Jean-Baptiste-Maximilien-Joseph-Antoine-Lecat de) G / Lannes / Gazan34
5 Dubreton (Jean-Louis)
6 Laplane (Jean-Gregoire-Barthelemy-Rouger de) G / Ney / Loison
7 Boyer (Joseph) G / Augereau / Mathieu
8 Bertrand de Sivray (Louis) It / Serras
9 Meunier (Claude-Marie) G / Ney / Dupont35
10 Pouzet (Piere-Charles)36 G / Soult / Saint-Hilaire
12 Jeannin (Jean-Baptiste) 37
13 Castex (Pierre)38 G / Davout / Bisson39
14 Goris (Jérôme-Joseph) It / Serras
15 Desailly (Jean-Claude) G / Davout / Friant40
16 Harispe (Jean-Isodore) G / Augereau / Desjardins
17 Vedel (Dominique-Honoré-Antoine-Marie) G / Soult / Suchet41
18 Balleydier (Charles-Joseph-Cesar)42 G / Marmont / Boudet
21 Tarayre (Jean-Joseph)
22 Goguet (Louis-Antoine-Vast-Vite) It / Gardanne
23 Abbé (Louis-Jean-Nicolas) It / Verdier
24 Marion (Charles-Sébastien) G / Soult / Vandamme
25 Morel (Joseph-Pierre-Dominique-Guillaume)43
26 Pouget (François-René) G / Soult / Legrand
27 Charnotet (Jean-Baptiste) G / Bernadotte / Drouet
28 Praefke (Jean-André) 44
31 Méjean (Louis-Joseph) 45
* G– Grande Armée d’Allemagne, It – Armée d‘Italie

 • 1 — Pluku velel major Bigarré (Auguste-Julien).
 • 2 — 3 granátnické a 3 fyzilírské roty pluku tvořily 1. batalion 2. granátnického pluku Divize záložních granátníků (Oudinotova divize Lannesova sboru, u Slavkova v záloze).
 • 3 — Plukovník Froment velel 1. granátnickému pluku Divize záložních granátníků (Oudinotova divize Lannesova sboru, u Slavkova v záloze).
 • 4 — 3 granátnické a 3 fyzilírské roty pluku tvořily 1. batalion 1. granátnického pluku Divize záložních granátníků (Oudinotova divize Lannesova sboru, u Slavkova v záloze).
 • 5 — Plukovník Mazas padl u Slavkova, 21. prosince jej nahradil plukovník Savary (Charles-Joseph-Louis-Marie).
 • 6 — Raněn u Slavkova.
 • 7 — Od 31. října velel divizi gen. Caffarelli, 15. listopadu byla převedena do Lannesova sboru.
 • 8 — Předchozí plukovník Schreiber (Nicolas-Joseph) byl 13. září povýšen do hodnosti brigádního generála. Plukovník Clement byl raněn 25. října.
 • 9 — Od 31. října velel divizi gen. Caffarelli, 15. listopadu byla převedena do Lannesova sboru.
 • 10 — Divize byla 9. listopadu převedena do Mortierova sboru.
 • 11 — Divize byla 10. října převedena do Lannesova sboru.
 • 12 — Raněn u Slavkova.
 • 13 — Divize byla 10. října převedena do Lannesova sboru.
 • 14 — Od 31. října velel divizi gen. Caffarelli, 15. listopadu byla převedena do Lannesova sboru.
 • 15 — Raněn 18. října u Verony.
 • 16 — Zemřel na zranění 24. listopadu, 13. května 1806 jej nahradil plukovník Gengoult (Louis-Thomas).
 • 17 — Divize byla 9. listopadu převedena do Mortierova sboru. 3 granátnické a 3 fyzilírské roty pluku tvořily 1. batalion 1. granátnického pluku Divize záložních granátníků (Oudinotova divize Lannesova sboru, u Slavkova v záloze).
 • 18 — Plukovník Lacuée padl 10. října, 21. prosince jej nahradil plukovník D‘Alton-Shee (Alexandre)
 • 19 — Od 31. října velel divizi gen. Caffarelli, 15. listopadu byla převedena do Lannesova sboru.
 • 20 — Raněn 14. listopadu.
 • 21 — Divize byla 10. října převedena do Lannesova sboru.
 • 22 — Raněn u Slavkova.
 • 23 — 3 granátnické a 3 fyzilírské roty pluku tvořily 2. batalion 2. granátnického pluku Divize záložních granátníků (Oudinotova divize Lannesova sboru, u Slavkova v záloze).
 • 24 — Raněn u Slavkova.
 • 25 — Divize byla 10. října převedena do Lannesova sboru.
 • 26 — Divize byla 9. listopadu převedena do Mortierova sboru.
 • 27 — Raněn 11. listopadu u Dürensteinu.
 • 28 — Divize byla 9. listopadu převedena do Mortierova sboru.
 • 29 — Raněn 11. listopadu u Dürensteinu.
 • 30 — Divize byla 9. listopadu převedena do Mortierova sboru.
 • 31 — Plukovník Schramm velel 3. granátnickému pluku Divize záložních granátníků (Oudinotova divize Lannesova sboru, u Slavkova v záloze).
 • 32 — 3 karabinické a 3 myslivecké roty pluku tvořily 1. batalion 3. granátnického pluku Divize záložních granátníků (Oudinotova divize Lannesova sboru, u Slavkova v záloze).
 • 33 — 3 karabinické a 3 myslivecké roty pluku tvořily 2. batalion 3. granátnického pluku Divize záložních granátníků (Oudinotova divize Lannesova sboru, u Slavkova v záloze).
 • 34 — Divize byla 9. listopadu převedena do Mortierova sboru.
 • 35 — Divize byla 9. listopadu převedena do Mortierova sboru.
 • 36 — Raněn u Slavkova.
 • 37 — 3 karabinické a 3 myslivecké roty pluku tvořily 1. batalion 5. granátnického pluku Divize záložních granátníků (Oudinotova divize Lannesova sboru, u Slavkova v záloze).
 • 38 — Plukovník Castex padl u Slavkova, 21. prosince jej nahradil plukovník Guyardet (Pierre-Jules-Cesar).
 • 39 — Od 31. října velel divizi gen. Caffarelli, 15. listopadu byla převedena do Lannesova sboru.
 • 40 — 3 karabinické a 3 myslivecké roty pluku tvořily 2. batalion 5. granátnického pluku Divize záložních granátníků (Oudinotova divize Lannesova sboru, u Slavkova v záloze).
 • 41 — Divize byla 10. října převedena do Lannesova sboru.
 • 42 — Padl 10. listopadu, v roce 1806 jej nahradil plukovník Cazaux (Hyppolyte).
 • 43 — Raněn 4. listopadu.
 • 44 — 3 karabinické a 3 myslivecké roty pluku tvořily 1. batalion 4. granátnického pluku Divize záložních granátníků (Oudinotova divize Lannesova sboru, u Slavkova v záloze).
 • 45 — 3 karabinické a 3 myslivecké roty pluku tvořily 2. batalion 4. granátnického pluku Divize záložních granátníků (Oudinotova divize Lannesova sboru, u Slavkova v záloze).