Poděkování Gardy města Hradce Králové

Rád bych poděkoval všem, kteří se spolu s voltigeury gardy aktivně zapojili do organizovaného ničení dřevěné vesničky pod Santonem. Jako velitel útoku rád sděluji, že svoje úkoly splnili bezchybně a někteří dokonce s nasazením svého zdraví. Zde bych chtěl vyzdvihnout voltigeura Josefa Šorma, který dělal „mrtvého“ na hořících ruinách tak dlouho, až mu ohořela čáka. Dále pak voltigeura Pavla Urbana, který nedbaje hustého dýmu prosekával sekerou dveře tak dlouho, než byl lehce přidušený od dveří odtažen. Ale jak nás mnozí znají- baví nás to.
Plán  vyšel přesně, sdružený oddíl sapérů vnikl do vesničky a kryt palbou voltigeurů a tiraileurů se probíjel do objektů, hledajíc nepřátelské střelce. Aby otevřené boudy nebyly použity jako kryt, byly postupně zapáleny, což nebyla vzhledem k předchozímu dešti žádná legrace.
Neštěstí se nenašel v nepřátelských řadách nikdo, kdo by vojáky s pochodněmi napadal.  Boj proti pochodni nasáklé hořlavinou je velice nebezpečný podnik. Zde je třeba poděkovat spojeneckým velitelům za dobré instrukce vojsku.
Šťastným momentem ve scénáři byla volba fyzické obrany vesnice, protože kozáci umí dobře hrát a bezpečně šermovat, stejně tak s ruským dělostřelectvem ČAPVH je dobrý boj na kontakt. Všichni se dobře známe a tak namísto strachu z úrazu jsme mohli dobře improvizovat.
Tyto a další momenty, stejně tak komentář a muzika jistě přispěly k zajímavé historické podívané, na kterou divák jistě zase rád přijde.
 
Radek Balcárek – hejtman Gardy města Hradec Králové
a velitel 1er Regt. des Voltigeurs de la Jeune Garde.