Poděkování od prof. Olega Sokolova

14. prosince 2017, Petrohrad

Jménem všech ruských účastníků akce Austerlitz 2017 bych rád poděkoval pořadatelům rekonstrukce pánům Miroslavu Jandorovi a Jakubu Samkovi za jejich práci, která vedla k dokonalým výsledkům. Setkali jsme se se vřelým přijetím, dobrou koordinací jednotek re-enactmentu v poli a profesionalitou ve všech aspektech organizace akce.

Rádi bychom také zmínili hluboké znalosti pana Samka týkající se všech historických detailů bitvy u Slavkova stejně jako manévrů jednotek napoleonské epochy, což umožňuje tvořit historicky velmi věrnou a pro veřejnost poučnou akci.

Přijměte vyjádření uznání a přání všeho nejlepšího do budoucna.

Prezident Ruské unie historického re-enactmentu

Oleg Sokolov