Poděkování

Jménem pořadatelů, Města Slavkov u Brna, obcí Tvarožná a Prace, Central European Napoleonic Society a Projektu Austerlitz, děkuji všem, kteří se podíleli na letošních vzpomínkových akcích na bitvu u Slavkova, 203. výročí. Děkuji klubům vojenské historie, které se zúčastnili a dodržely všechny dohody a pomohly tak připravit opravdu důstojnou podívanou pro tisíce diváků. Děkuji všem občanům obcí na Slavkovském bojišti, za jejich vstřícnost a omlouvám se jim za nepříjemnosti, které může způsobit zvýšený provoz a pohyb vojenských jednotek v regionu. Děkuji také Policii a médiím, kterří přispěli ke klidnému průběho akcí a informovali občany o dopravních opatřeních.

Zvláštní dík si zaslouží Jihomoravský kraj, který letos přispěl významnou finanční částkou a umožnil tak uspořádat dvě, dle mého názoru, velmi zdařilé akce, Napoleonské dny a Vzpomínkové akce 203. výročí bitvy u Slavkova. Děkuji panu Milanu Venclíkovi, bývalému prvnímu náměstkovi hejtmana Jihomoravského kraje za pomoc při získání dotace a poskytnutou záštitu. Věřím, že osobní účast nového hejtmana Jihomoravského kraje pana Michala Haška, znamená, že i v příštích letech nám bude Jihomoravský kraj nakloněn.

Stejně tak patří zvláštní poděkování všem sponzorům, kteří přispěli na náklady spojené z akcí, zejména firmě Českomoravský cement a.s. , která stála u zrodu Projektu Austerlitz a po celých 11 let nám zachovala svoji přízeň. Také díky dalším partnerům, kterými jsou SITA CZ a.s., Cement Hranice a.s., MND a.s., IRO a.s.,TZÚS, Plzeňský Prazdroj a.s., IMOS Brno a.s. a Moravská Banka vín a BC Logia a.s. se nám daří úspěšně v našem projektu pokračovat.

Přeji všem hezké Vánoční svátky a hodně štěstí v Novém roce 2009 a doufám, že se opět na Slavkovském bojišti ve zdraví sejdeme.
Miroslav Jandora
president Projektu Austerlitz