Pomník padlým koním

Pomník koním padlým (nejen) v bitvě u Slavkova – pomník vztahu člověka a koně

 

Původní myšlenku našeho kamaráda Tomáše Doležala na nějaké vhodné připomenutí osudu tisíců koní zahynuvších v bitvě u Slavkova 1805 rozpracovali Jiří Podolský (spolumajitel historické Staré pošty Pozořické), profesor Miroslav Hirt a Miroslav Jandora (Projekt Austerlitz). Jistou inspirací jim byla báseň Fráni Šrámka „Raport“, kde autor líčí vztah umírajícího vojáka a umírajícího koně. Část této básně bude obsaženo i jako textové motto pomníku:

 

Že voní louky kol a jetely
a kvete řeřicha
a on … kůň … což byl vinen čím?
Má díru do břicha?
Že na něm seděl kdos, už nesedí
a oči vědět chtí, však nevědí
a v hrdle vysychá?

 

Cílem je připomenout společný osud tisíců padlých vojáků a jejich koní. Zároveň by tento památník měl být místem, symbolizujícím vztah člověka a koně ve všech jeho podobách. Místo, kde každý milovník těchto ušlechtilých zvířat, bude moci vzpomenout i na své již nežijící koně. Na Slavkovském bojišti tak přibude další významné místo pro návštěvníky z celého světa.

Místo:

Nově vysázený háj v areálu Staré pošty Pozořické u Koválovic. Důvodů je několik. Tím hlavním však je nedaleké místo srážky francouzského a ruského jezdectva během bitvy u Slavkova, kde zahynulo společně patrně nejvíc lidí a koní. Na Staré poště byl ustájen větší počet koní a v jejich chovu se zde pokračuje dodnes. Budova byla původně postavena jako přepřahací stanice pro poštovní kočáry na trase z Vídně do Polska. Památník bude připomínkou skutečnosti, že člověka provází kůň v dobrém i zlém a na rozdíl od člověka svůj osud nemůže ovlivnit. Symbolická bude i přítomnost koní živých, kteří jsou zde chováni, v blízkosti budoucího, nového památníku tisíců koní, jejichž životy byly zmařeny v bitvě 1805, v bitvě u Slavkova, ve světě známého jako Austerlitz

Podoba:

Shodli jsme se, že nejvhodnější podoba by byla socha koně v životní velikosti, v okamžiku zásahu kulkou. Konkrétní podoba je v tuto chvíli zpracována akademickým sochařem Nikosem Armutidisem (www.armutidis.cz), který svoje dílo představí ve formě bronzového modelu při položení základního kamene.

Termíny:

Základní kámen položen 10.12. 2008
Plánovaná doba realizace je cca 1 rok

Financování:

Pomník je financován částečně ze soukromých prostředků, část financí chceme získat z veřejných zdrojů a část formou veřejné sbírky, kterou připravujeme.

Kontakty:

austerlitz.org/cz/horsemonument/
www.staraposta.cz
Jiří Podolský -Stará pošta Pozořická staraposta(at)staraposta.cz
Miroslav Jandora – Projekt Austerlitz mjandora(at)austerlitz.org