Prezentace Projektu Austerlitz 2005 v Paříži 19. září 2002

PAŘÍŽ 19. září – Ve dnech 16. a 17. 9. 2002 proběhla návštěva zástupců projektu Austerlitz v Paříži. Během svého pobytu se vedení projektu setkalo mimo jiné i s profesorem Xavier Galmichem, vedoucím katedry bohemistiky pařížské Sorbony. Na tomto setkání byla dohodnuta možnost spolupráce, zejména v oblasti vědecké, která otvírá cestu k participaci francouzských vědců a odborných pracovníků na projektu Austerlitz.


Vyvrcholením celého pobytu byla vlastní prezentace projektu. Tato se konala

17. 9. 2002 v Českém kulturním centru, sídlícím v historickém

domě na rue Bonaparte. Jméno velikého korsického vojevůdce, po

kterém je ulice, kde centrum sídlí, pojmenována, jako by

předurčovalo úspěch celé akce. Zcela zaplněný sál zpozorněl při

nástupu uniformované části celé výpravy, kdy za zvuku vojenského

bubnu byla celá prezentace zahájena. Organizátoři poté v působivé

audiovizuální prezentaci představili ideu projektu v celé jeho

šíři a různorodosti. Účastníky velmi zaujala snaha organizátorů

zejména o oživení celého slavkovského regionu a o navázání hlubší

mezinárodní spolupráce. Publikum, jenž se skládalo ze širokého

spektra osobností, od profesionálních historiků přes zástupce

cestovních kanceláří po novináře, poté velmi živě diskutovalo

téměř hodinu o problematice slavkovského bojiště. Následovala

vernisáž fotografií Jana Šroubka. Tento umělec se ve své tvorbě

zabývá problematikou slavkovského bojiště a jeho práce zde měly

velký ohlas. Chybět nemohla ani ochutnávka moravských vín z

produkce Vína Marcinčák. Zástupci projektu získali mnoho nových

kontaktů a nabídek ke spolupráci. Celkově lze pobyt v Paříži

hodnotit jako velmi úspěšný. Jak konstatoval vedoucí projektu

Miroslav Jandora, byl učiněn další významný krok k naplnění cílů

celého projektu. Děkujeme touto cestou Českému kulturnímu centru

v Paříži, které tuto prezentaci umožnilo, za opravdu

profesionální spolupráci.