Rekonstrukce Bitvy u Slavkova 2003 skončilaPo úvodním dopoledním dešti se počasí smilovalo nad vojáky i návštěvníky. Letos akci navštívilo 4100 platících diváků. Můžeme tedy odhadnout, že diváků mohlo být celkem zhruba 6500. Jen pozvaných hostů bylo více než 700.Bitevní ukázku sledovali m.j. také velvyslanec Francouzské republiky J. E. p. Joël de Zorzi spolu se svým vojenským přidělencem, plukovníkem Robertem Payenem. Místostarosta Waterloo, který přijel spolu s vládním komisařem pro cestovní ruch Belgického království, nešetřil superlativy a nabídnul Projektu Austerlitz 2005 spolupráci. Konzul Ruské federace v Brně pan Sibilev s chotí strávil velkou část bitevní ukázky ve společnosti předsedkyně Nejvyššího soudu paní JUDr. Ivou Brožovou, která akci navštivila poprvé v životě. Její manžel pan JUDr. Jaroslav Brož je právním zástupcem obcí slavkovského bojiště v kauze zamýšlené stavby páteřního radaru NATO.Jihomoravský kraj reprezentovali 1. náměstek hejtmana ing. Jaroslav Polách, náměstek hejtmana ing. Lubomír Šmíd, náměstek hejtmana ing. Antonín Kment, radní Milan Venclík a mnoho dalších. Rada JMK tedy vzala záštitu nad letošní akcí opravdu zodpovědně.Ministr financí České republiky Bohuslav Sobotka záštitu sice poskytl a dokonce se objevil krátce ve Slavkově, ale rozpočtové povinnosti jej opět odvedly mimo kraj.Hejtman Jihomoravského kraje ing. Stanislav Juránek se neobjevil ani v avizovaných 13.00 hod. V neděli se nám podařilo zjistit, že prý zapomněl doma VIP karty a proto se zúčastnil jako řadový návštěvník. Málokterý volený funkcionář na tak vysokém postu by se zachoval tak skromně a lidsky… Podle svých slov sledoval bitvu z kopce Santon. Tím sice porušil bezpečnostní předpisy, nicméně mu jako nejvyššímu představiteli kraje udělujeme ex post výjimku, ještě že přežil. Hejtman uvedl, že napříště uvažuje o tom, že na tribunu už nepůjde, protože ze Santonu bylo opravdu dobře vidět a ukázka se mu letos velmi líbila, protože ji sledoval s patřičným nadhledem.Řada zahraničních novinářů, včetně šesti televizních štábů (ČR, Rakousko, Belgie, Německo), signalizuje vzrůstající zájem o akci v zahraničí. List Le Monde dokonce vyslal na celou akci specialistu na cestovní ruch z ekonomické rubriky.Bitevní vřavy se aktivně zúčastnil na pozvání prezidenta C.E.N.S. Ivana Vystrčila dr. Oleg Sokolov, historik z univerzity v Sankt Petěrsburgu a prezident Asociace spolků vojenské historie Ruské federace v jedné osobě, který si na bojiště odskočil z konference „Evropské aliance 18. století – aliance Evropy kolem impéria Velkého národa. Slavkovská bitva a její pozadí.“ Díky němu se také proslavily rekonstrukce bitvy u Borodina, jichž je hlavním organizátorem. Oleg Sokolov obržel nedávno nejvyšší vyznamenání Francouzské republiky, řád Čestné legie. Podle jeho slov byla letošní akce tím nejlepším, co kdy viděl.Podle většiny názorů, které jsme měli možnost vyslechnou, byla letošní rekonstruce velkým posunem vpřed. Poučeni zkušenostmi z historického vývoje a v souladu se závěry nejvyššího orgánu Projektu Austerlitz 2005, slibujeme, že nepolevíme a budeme i nadále hledat skryté rezervy, abychom se dostali ještě k vyšším metám….Nedělní pietní akt na Mohyle míru dopadl na rozdíl od loňského roku velmi dobře. Zúčastnily se jej všechny jednotky, které bojovaly pod Santonem. Bylo to opravdu důstojné vyvrcholení akce, která začíná získávat velmi dobré renomé i ve světě. Modlitby, vypuštěné holubice coby symboly míru, salvy ze stovek pušek a desítek děl udělaly důstojnou tečku za 198. výročím bitvy u Slavkova.Musíme ocenit přístup Jihomoravského kraje, který poskytl areál Mohyly míru těm, kteří si to nejvíc zaslouží, tedy členům klubů vojenské historie. Krátké exposé za účasti vrcholných představitelů Jihomoravského kraje, zástupců diplomatických sborů, Mohyly míru – Austerlitz o. p. s., Projektu Austerlitz 2005 bylo nenásilné a vhodně zapadlo do rámce celé akce. Snad poprvé v od roku 1990 neprovázel delegaci špalír pracovníků muzea a jejich známých. Zazněl jediný, krátký projev. Tyto skutečnosti ocenili zejména zástupci C.E.N.S. a Projektu Austerlitz 2005. Blýská se tedy na lepší časy?Závěrem chceme poděkovat všem účastníkům, produkčnímu štábu celé akce, obcím, sponzorům a všem, kteří se podíleli na letošních Vzpomínkových akcích na bitvu u Slavkova 2003. Děkujeme!