Rekrutovací kancelář C.E.N.S.

  • Čl. 1. Každý dobrovolný zájemce je voják a je povinen obranou vlasti.
  • Čl. 2. Každý dobrovolný zájemce starší 15 let, který projeví zájem vstoupit do ozbrojených sil J.V., bude zapsán na soupis dobrovolníků.
  •  Čl. 3. Žádný zapsaný dobrovolník neobdrží za svůj zápis žádnou sumu a každý je povinen sloužit tak dlouho, jak uzná za vhodné. Může si vybrat armádu, zbraň a jednotku, v níž si přeje sloužit, pokud vyhoví požadavkům na příslušníky jednotky stanoveným.

Přejete si vstoupit do řad jednotek napoleonského re-enactmentu? Jednou z cest je využít bezplatných služeb naší kanceláře!

Co je to napoleonský re-enactment, reconstitution, oživlá historie?

Jednotky jsou tvořeny nadšenci různého zaměření, kteří hledají styčné body. Jsou mezi námi ti, kteří rádi střílejí a zajímají je především zbraně, nebo si jen rádi „hrají na vojáčky“. Jsou mezi námi „uniformologové“, zájemci a znalci uniforem, které dokáží rekonstruovat do nejmenších podrobností. Jsou zde lidé, pro něž je jednou z hlavních motivací možnost navštívit několikrát do roka významná historická místa, bitevní pole, památníky, města… Jsou tu tací, kteří si nejraději užívají táborového života, kolem ohňů zpívají dobové písně a zbavují se stresu všedního dne oproštěním se od výdobytků moderní civilizace. Mezi re-enactory jsou také vystudovaní i amatérští historikové, jimž tento koníček umožňuje lépe pochopit různé rozměry vojenského života před 200 lety, o němž se dočítají v knihách. Řada napoleonských re-enactorů se nevěnuje jen válkám let 1792-1815, ale obléká také rakouské a pruské uniformy 1866, věnuje se první i druhé světové válce. Asi nejvíce členů C.E.N.S., která volně sdružuje většinu jednotek středoevropského napoleonského re-enactmentu, se začalo těmto aktivitám věnovat pro svůj zájem o „naší“ bitvu u Slavkova a napoleonskou tradici v regionu bojiště. S tím obecně spojený je také důležitý rozměr re-enactmentu, který není na první pohled příliš vidět. Během řady akcí, jež probíhají v místech bojů, se účastníci přicházejí poklonit památce padlých a zemřelých při pietních aktech, a přivádějí s sebou také návštěvníky akcí.

Jak „armády“ re-enactmentu fungují?

Každá jednotka je autonomní ve stanovení své vnitřní struktury, přijímání nových členů, volbě poddůstojníků a důstojníků, ve výběru akcí, jichž se chce zúčastnit. Ve společném zájmu tyto jednotky formují vyšší celky, jmenují vrchní velitele a štábní důstojníky a společně rozhodují o kalendáři akcí na daný rok, kolem kterého se pak točí jejich aktivity. Přímo na akcích pak účastníci dobrovolně respektují „vojenskou“ hierarchii, jsou vydávány „rozkazy“, je vykonávána „služba“ všeho druhu. Srážky s „nepřítelem“ jsou řízeny veliteli různých stupňů, částečně podle předem dohodnutého scénáře, ale značný prostor je ponechán iniciativě a „hře“.

Co pro vás může naše rekrutovací kancelář udělat?

  • zprostředkovat kontakt na vámi vybranou jednotku
  • odpovědět případné dotazy
  •  nabídnout následující informace

Je re-enactment drahým koníčkem?

Je a není. Při pohledu na kompletně vystrojeného a vyzbrojeného vojáka se člověk celkové částky, jež se pohybuje v desítkách tisích korun, zalekne. Ve skutečnosti jsou ale tyto náklady rozloženy do několika let, řadu výstrojních a výzbrojních součástek si lze v začátku vypůjčit, k úvodnímu výcviku toho rekrut mnoho nepotřebuje. Ceny plátěných součástí oblečení (košile, pantalony) se pohybují ve stovkách korun, ceny soukenných okolo tisíce (kalhoty) a několika tisíc (frak, kabát). Funkční replika křesadlové pušky stojí od deseti do třiceti tisíc korun podle kvality provedení a věrnosti dobovým vzorům. Výstroj a výzbroj gardových a elitních jednotek, jež obyčejně přitahují největší pozornost, samozřejmě stojí více peněz než výstroj a výzbroj řadových fyzilírů či mušketýrů. V re-enactmentu přitom neplatí, že by byly gardové jednotky automaticky nejlépe vycvičené – nejsou totiž samozřejmě doplňovány z „řadových“ jednotek, ale stejně jako ony se doplňují nováčky. O kvalitě výcviku nerozhoduje kvalita uniformy, ale píle.

Je účast na akcích nákladná?

Organizátoři většiny akcí se snaží účastníkům nabídnout co nejlepší podmínky. Běžným standardem je organizátory zajištěný střelný prach, lokální povolení, zajištěné místo pro bitvu a stavbu tábora, zajištění slámy, vody a dřeva – tří základních táborových potřeb, zpravidla je také nějakou formou zajištěno stravování – od rozdání chleba, vody, syrového masa a zeleniny po teplá jídla s plným servisem; na dobře zajištěných velkých a středních akcích se také zpravidla vyplácejí určité cestovní náhrady. Při cestě do zahraničí se organizuje společný autobus pro několik jednotek, výsledná cena vydělená počtem cestujících a po odečtení cestovních náhrad je více než přijatelná.

Je překážkou, když zájemce nebydlí na jižní Moravě?

V žádném případě. Většina tuzemských akcí sice probíhá tam, ale jednotky mají své členy rozeseté po celé republice. S dnešními komunikačními prostředky není žádná vzdálenost příliš velká.

Jaké jednotky v rámci C.E.N.S. existují?

V současné době francouzské, rakouské a polské. Jejich výčet a odkazy na jejich internetové stránky najdete zde.

Případné dotazy zasílejte na info(at)austerlitz.org, nebo přijďte na náš facebook: Central European Napoleonic Society.

Aktualizováno 18. 12. 2017.