Ruská armáda v bitvě u Austerlitzu v roce 1805 – Závěr

Karel Klátil: Ruská armáda v bitvě u Austerlitzu v roce 1805

Závěr

Popisem gardových jednotek končím pojednání o ruské armádě v roce 1805. Mnohé pochopitelně zůstalo nezmíněno – nebyla řeč o kadetských sborech sloužících k přípravě důstojnického dorostu, jen letmo bylo zmíněno pevnostní a posádkové vojsko. Úplně byly vypuštěny údaje o obléhacím, pevnostním a posádkovém dělostřelectvu – pro popis polní armády jsou nepotřebné a čtenáře by jen mátly. Třídím postupně další a další materiály týkající se úlohy ruských vojsk v tažení 1805 a doufám, že s nimi čtenáře budu mít možnost seznámit. Mnohé totiž zůstalo pouze „nakousnuto“. Snažil jsem se poctivě přiblížit „tu třetí“ armádu od Slavkova a nezahltit při tom celý Sborník. Pokud moje práce přispěje k rozšíření znalostí o ní a hlavně k její další popularizaci, pak moje námaha nebyla marná. To ale ať posoudí čtenář sám.

Karel Klátil

Prameny a literatura

Viskovatov A. V. – Istoričeskoje opisanije oděždy i vooruženija rossijskich vojsk (díly IX-XVIII)

Uljanov I.            – Reguljarnaja pjechota  díl 2

Kolektiv              – Vojennaja oděžda russkoj armiji

Zvegincov V. V. – Znamena i štandatry russkoj armiji

Bernaz A.            – Těchničeskoje osnaščenije russkoj artilleriji XIX. Veka

Smirnov A.         – Arakčejevskaja artillerija

Vermejev J.         – Istorija inženěrnych vojsk russkoj armiji

Mjatiškin A.        – Istorija russkoj konici – část Konica při Imperatore Alexandre I.

Podmazo A.        – Slovar russkich geněralov

Podmazo A.        – Polki i polkovniky russkoj armiji 1796 – 1815

???                       – Istorija Vsjevelikovo Vojska Donskovo

Kulinskij A. N.    – Russkoje cholodnoje oružije XVIII. – XX. veka

Uhlíř D.              – Slunce nad Slavkovem

časopis „Cojchgauz“ vyd. EXPrint Moskva – různá čísla z období 1990 – 2003

Klátil K. – články v různých číslech časopisu Historia Militaris 1796 – 1815

Klátil K. – Ruské polní dělostřelectvo 1805 (rukopis)

Klátil K. – Prapory pěších pluků ruské armády (rukopis)

Klátil K. – materiály o ruské armádě pro různé práce Jiřího Kovaříka

Články a poznámky z archivu autora

Ilustrace

Viskovatov A. V. – ilustrace (barevné a černobílé) k výše zmíněné práci

Parchajev Oleg – pro vyobrazení většiny praporů a standart byly jako základ použity ilustrace tohoto autora

Vojenská galerie Zimního paláce – portréty velitelů byly převzaty z materiálů Ermitáže

Klátil K. – pro montáže vyobrazení výzbroje byly použity fotografie zbraní vystavených v různých muzeích v Rusku a Německu.

Zpět na obsah.