Ruská kaplička

Tuto malou bíle olíčenou stavbu umístěnou proti Staré pozořické poště dala po napoleonských válkách údajně vystavět ruská šlechtična, jejíz jméno uz dnes neznáme. Vyprávělo se, ze je tu pohřben jeden nebo snad dokonce dva z jejích příbuzných, důstojníků z řad ruské šlechty.
Blízko kaple je místo posledního odpočinku dalších obětí bitvy. Na počátku našeho století sem byly převezeny ostatky vojáků z hromadného hrobu u cesty blízko lomu mezi Holubicemi a Blazovicemi. Holubický učitel Synek o tom psal v dopise A. Slovákovi, zakladateli Mohyly míru: „…nebylo ochoty odvézti je na hřbitov…“.
Šlechtična nechala také zakoupit za čtyři tisíce rublů nedaleká pole, která slouzila jako „nadační“. Jejich výnos měl pokrýt náklady spojené s údrzbou kapličky a tento úkol připadl majitelům tzv. Kadlecova domu naproti poště. Majitelé Staré pošty zase měli za povinnost zvonit v kapli na velký zvon, závazek se však přestal plnit za zidovských majitelů stavení. Později se velký zvon ztratil a místo něj byl do kapličky pořízen malý zvonek s letopočtem 1885 – 1900.