Slavnostní otevření naučné stezky Bitvy u Slavkova

24. června 2003 bude na Obecním úřadě ve Tvarožné oficiálně zahájen provoz nové Naučné stezky bitvy tří císařů.

Veřejná naučná stezka, která přímo v terénu informuje turisty o evropském politickém a světovém vojenském významu této bitvy. Naučná stezka obsahuje 29 mapových panelů se situací bitvy, podobiznami velitelů, schematy hlavních bitevních operací a texty, které popisují situaci 2. 12. 1805.

Panely jsou umístěny na vhodných pozorovacích stanovištích při stávajících komunikacích. Na naučnou stezku naváží připravované cyklotrasy, pojmenované dle tří císařů z roku 1805. Autorem architektonického návrhu je ing.arch. Milan Pospíchal.

Náklady čínily 300 tis. Kč, z toho 210 tis. Kč je dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – z Programu obnovy venkova, zbytek společně uhradily obce sdružené v obecně prospěšné společnosti Mohyla míru -Austerlitz, která je garantem akce. Nositelem dotace byla obec Tvarožná.