Struktura roty francouzské pěchoty

Struktura pěší roty platná v období 1805-1815 byla stanovena dvěma základními předpisy. Prvním byl dekret z 2. frimairu roku 2 (22. listopadu 1793). Stanovoval konečnou podobu roty pěší půlbrigády a určoval jejich stav platný až do vydání druhého předpisu – dekretu z 18. února 1808. Po celé období let 1794-1808 byl tabulkový válečný stav fyzilírské roty 123 mužů, granátnické 83 mužů; v období 1808-1815 to bylo 140 mužů pro všechny druhy rot.

Organizační tabulka uvedená dekretem z 2. frimairu roku 2 zůstala v platnosti i po roce 1808, změnily se pouze stavy jednotlivých družstev.

Složení roty bylo následující:

1 kapitán (capitaine)

1 poručík (lieutenant)

1 podporučík (sous-lieutenant)

1 seržant-major (sergent-major)

4 seržanti (sergents)

1 kaprál-furýr (caporal-fourrier)

8 kaprálů (caporaux)

64 granátníků (grenadiers), nebo

104 fyzilírů (fusiliers)

2 bubeníci (tambours)

Rota se členila na dvě sekce (později nazývané půlroty, demi-compagnies), ty dále každá na dvě subdivize (subdivision), každá subdivize na dvě družstva (escouade). Rotě velel kapitán, první sekci poručík, druhé sekci podporučík (neplést s funkcí šéfa 2. sekce a šikovatele pelotonu). Administrativu roty vedl seržant-major, jinak odpovídající za výcvik, disciplínu a plnění služebních povinností.

V administrativě mu sekundoval kaprál-furýr, rotní ubytovatel, který mj. odpovídal za přehledy početních stavů a seznamy.

Subdivizi velel seržant, družstvu kaprál. Subdivize byly číslovány od 1 do 4; 1. a 3. tvořily první sekci, 2. a 4. tvořily druhou sekci. Čísla odpovídala služebnímu stáří velících seržantů v momentě formování roty. Nadále zůstala zachována a služebním stářím seržantů se již neřídila (tzn. že když služebně nejstaršího seržanta nahradil seržant nový, jeho subdivize si ponechala své číslo a zařazení v rotě). Podobně tomu bylo v případě družstev. Kaprálové byli podle služebního stáří při prvotním formování roty rozděleni tak, že subdivize byly tvořeny 1. a 5., 2. a 6., 3. a 7. a 4. a 8. družstvem.

Fyzilírské, a později také voltižérské, družstvo čítalo 14 mužů, granátnické 9 (včetně kaprála).

Obdobnou organizaci (tj. 8 družstev, 4 subdivize a 2 sekce), jen jiné stavy, měla také rota gardové pěchoty.