Tisková informace k 198. výročí Bitvy tří císařů u Slavkova

Projekt Austerlitz 2005
Tisková zpráva k 198. výročí Bitvy tří císařů u Slavkova
1. Mezinárodní konference  „Evropské aliance 18. století – aliance Evropy kolem impéria Velkého národa. Slavkovská bitva a její pozadí.“ pod záštitou Jihomoravského kraje
2. Vzpomínkové akce 198. výročí Bitvy tří císařů u Slavkova
V letošním roce se podařilo získat již třetí dotaci na akce pořádané na slavkovském bojišti. První pocházela od Ministerstva pro místní rozvoj a to na podporu Napoleonských dnů ve Slavkově. Nositelem dotace bylo v tomto případě město Slavkov u Brna, kde jsme tuto akci pořádali ve dnech 15.17. 8. 2003. Další dotace jsme získali od Jihomoravského kraje. První na mezinárodní konferenci ve Slavkově (27.28. 11. 2003) ve výši 200.000, Kč a druhou na vzpomínkové slavnosti 198. výročí Bitvy tří císařů u Slavkova ve výši 500.000, Kč. V obou případech je nositelem dotace Mohyla míru – Austerlitz, o. p. s. Vnímáme to jako ocenění naší dlouholeté práce na slavkovském bojišti a věříme, že nastoupený trend bude pokračovat i v budoucnosti. S ohledem na blížící se kulaté výročí v roce 2005 to bude jistě nutné.
Dalším pozitivním jevem je i skutečnost, že se nám dostává ocenění doma i v zahraničí. V srpnu letošního roku jsme rovněž pořádali i jednu „bitvu na klíč“, kdy jsme se ve spolupráci s C.E.N.S. podíleli na produkci rekonstrukce bitvy u Chlumce (Severočeský kraj) u příležitosti jejího 190. výročí. Podobné nabídky dostáváme i ze zahraničí.Na letošní jednání do Tvarožné se dostaví, mj. náměstek primátora Waterloo pan Yves Vander Cruysen, spolu s hlavním komisařem belgického cestovního ruchu a ředitelem této organizace. Projevili o náš projekt hluboká zájem a podle jejich vyjádření by nás chtěli požádat o sdílení našich dosavadních zkušeností.
Mezinárodní konference  „Evropské aliance 18. století – aliance Evropy kolem impéria Velkého národa. Slavkovská bitva a její pozadí.“pod záštitou Jihomoravského kraje. Odborným garantem je pan František Holeček OM, viceprezident Projektu Austerlitz 2005
Podrobný program najdete zde:
http://www.austerlitz.org/cz/clanek/vyroci_bitvy/198_vyroci/523
198. výročí Bitvy tří císařů u Slavkova
podrobný program akce najdete na http://www.austerlitz.org/cz/clanek/vyroci_bitvy/198_vyroci/510
nebo v přílozePočínaje tímto rokem se hlavním partnerem v oblasti re-enacmentu stala C.E.N.S. (Central European Napoleoncic Society)  Jedná se o svého druhu největší evropskou organizaci sdružující kluby vojenské historie z období napoleonských válek. Sdružuje více jak 500 členů z České Republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa a Polska. Vnitřně je organizace strukturována do tří samostaně působících brigád.Francouzskou stranu reprezentuje 2e Brigade – Légion d‘ Austerlitz, která je začleněna jako samostatná jednotka v rámci 27e Division Militaire E.N.S. (European Napoleonic Society), v níž je organizováno jádro jednotek a klubů vojenské historie napoleonských válek působících v Evropě.Spojeneckou (rakouskou a ruskou) stranu reprezentují dva samostatné subjekty:Spojenecká Brigáda, rovněž aktivně působící v rámci ENS a c. k. Italská armáda (jedná se o rakouskou armádu, jenž byla organizována původně v severní Itálii).Prezident C.E.N.S. Ivan Vystrčil je zároveň viceprezidentem Projektu Austerlitz 2005, kde má na starosti organizace vojenských částí vzpomínkových akcí.Program letošních Vzpomínkových akcí na Bitvu tří císařů u Slavkova
V letošním roce se díky aktivní účasti města Slavkova uskuteční část programu, jak se již stalo dibrým zvykem, přímo ve Slavkově. Jedná se o již tradiční páteční pochodňový průvod ke hrobu kancléře Kounice, sobotní dopolední přehlídku na náměstí nebo zakončení sobotního programu pochodňovým průvodem a velkým ohňostrojem. Novinkou bude bojový pochod a vojenské obsazení obce Tvarožná ze směru od Velatic a Mokré, při kterém se jednotky střetnou na přístupových cestách či pochod ruské a rakouské armády s koňmi a povozy, který bude probíhat již od středy 26. 11. 2003, kdy obě armády vyrazí z Vyškova směrem na Rousínov. Tradičně se i letos dočkáme rekonstrukce bitvy pod Santonem ve Tvarožné u Brna, tentokráte exkluzivně pod patronací CENS. Velkou atrakcí letošní bitevní ukázky bude množství staveb, které zaplní prostor bitevního pole, kde proběhne urputný boj o vesnici. Oficiální pietní akt s polní modlitbou se bude v letošním roce odehrávat pod širým nebem nad hromadnými hroby padlých na Mohyle Míru.Kontakt:
Projekt Austerlitz 2005, PO BOX 38 616 00 BRNO, tel:541148144, fax:541148141 mail:
info@austerlitz2005.com