Tisková zpráva k expozici ve Slavkově

1) libreto „nové“ expozice bylo schváleno radou města 7. května 2014, expozice je zpřístupněna veřejnosti od 13. června 2014; zatímco realizační fáze původní expozice trvala od června 2012 do května 2013, dnes máme věřit tomu, že během cca měsíce byla podle nového libreta zpracována projektová dokumentace s architektonickým návrhem a současně zhotovena nová a jiným způsobem zaměřená expozice, jež má stejný rozsah jako expozice původní;

2) „nová“ expozice je ve skutečnosti původní expozicí s minimem kosmetických úprav; buď jsme svědky nadpřirozených jevů, kdy nové libreto obsahuje totéž řešení tématu, členění expozice a jednotlivé prvky ve stejných místnostech, nebo jsme svědky jevu zcela přirozeného, totiž lži;

3) dosud jsme byli s městem ve sporu proto, že podle našeho názoru neoprávněně poskytlo naše autorské dílo třetí osobě a umožnilo jeho znehodnocení nekompetentním zpracováním – což ve svém usnesení konstatuje jako prokázaný fakt Vrchní soud v Olomouci; dnes jsme ve sporu s městem proto, že nejen postoupilo neoprávněně naše dílo třetí osobě a umožnilo jeho znehodnocení, ale také proto, že začalo vydávat naše dílo za své, resp. za dílo anonymních pracovníků zámku (jejichž složitou situaci si dovedeme představit). Zvažujeme další právní kroky.

Reportáž České televize z pořadu Události v regionech, 13. června 2014