Tisková zpráva k vývoji ve sporu o napoleonskou expozici

Dne 26.8.2014 proběhlo u Krajského soudu v Brně přípravné a smírčí jednání ve věci porušování autorských práv ze strany města Slavkov u Brna. Na tomto jednání soudce Krajského soudu v Brně, JUDr. Boris Filemon, působil na účastníky řízení, aby se opětovně pokusili o uzavření mimosoudní dohody, přičemž uvedl, že účastníci se musí dohodnout na omluvě žalobcům za porušování jejich autorských práv, výši přiměřeného zadostiučinění pro spoluautory díla Libreto, obsahu licenční smlouvy a dále na místě samém dohodnout nápravu chyb v expozici. Ze strany žalobců zazněla na přípravném jednání základní podmínka pro zahájení dalšího mimosoudního jednání, a to bezodkladné uzavření stávající expozice, která nadále porušuje autorská práva žalobců.

V současné době tedy očekáváme uzavření expozice „Austerlitz – malé město velkých dějin“, a poté jsme připraveni konstruktivně jednat o obsahu mimosoudních dohod. Pokud se obě strany na jejich znění shodnou, dohody budou projednány na zastupitelstvu města Slavkov u Brna dne 22.9.2014, případně 29.9.2014. Nedojde-li k dohodě, bude přípravné jednání u Krajského soudu v Brně pokračovat 9.12.2014.

Autoři libreta a AusterlitzPro