Tvarožná po bitvě

Ve Tvarožné zůstaly chalupy z nepálených cihel pobořené, doškové střechy byly spálené. Obyvatelům zůstaly jen holé životy. Nebyly potraviny, zmizela drůbež, dobytek, seno i sláma. Zničeno bylo zimní setí. Co nebylo uloupeno před bitvou, vyrabovali vítězové bezohledně po bitvě. Panovalo násilí a krutost.Kostel sv. Mikuláše byl poškozen a vydrancován. Staré zprávy uvádějí, že více, než jiné kostely v okolí. Vniveč přišla roucha, prádlo i šaty.V obcích i na okolních polích ležely stovky mrtvých a raněných. Hrozily epidemie. Mírná zima tyto obavy podporovala. S pohřbíváním se pospíchalo. Povinnost pohřbívat měli poddaní ze všech obcí. Epidemie ale přesto přišla. Kosila stejně nemilosrdně jak vojáky, tak civilní obyvatelstvo. Teprve příchod mrazů nemoci zastavil.