Veselé vánoční svátky a mnoho štěstí a zdraví v Novém roce 2003!

Přejeme všem příznivcům vojenské historie a rozvoje Slavkovského regionu! Zachovejte nám přízeň i v Novém roce!