Výroční schůze C.E.N.S. 2018

V sobotu 20. ledna 2018 proběhla na Staré poště pozořické díky ochotě a vstřícnosti jejího majitele, Jiřího Podolského, kterému tímto děkujeme, a za vstřícné péče provozovatele (a člena výboru C.E.N.S.) Zdeňka Ševčíka výroční schůze Středoevropské napoleonské společnosti 2018. Na programu byly otázky organizační spojené se členstvím ve společnosti, kalendář akcí napoleonského re-enactmentu pro rok 2018, shrnutí zkušeností z akce Austerlitz 2017, diskuse o letošních akcích našich i zahraničních, diskuse o záměrech pro 213. výročí bitvy u Slavkova, akce Austerlitz 2018, a řada dalších dílčích témat.

C.E.N.S. nadále tvoří 42 jednotek (cca 600 členů) z České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska, Maďarska, Litvy, Německa a Lotyšska.

Stručný zápis ze schůze pořídil nový prezident společnosti Ondřej Tupý, který si po osmi letech vyměnil pozici s Jakubem Samkem, nadále viceprezidentem společnosti, spolu s Richardem Klimovičem.

 

ZÁPIS
z výroční schůze
Central European Napoleonic Society (CENS)
Stará pošta, Pozořice, 20. 1. 2018

1. Volba prezidenta, viceprezidentů a členů výboru

a. Prezidentem zvolen O. Tupý. (pro 22 / zdržel se 1 / proti 0)
b. Viceprezidentem pro francouzskou armádu zvolen J. Samek. (pro 22 / zdržel se 1 / proti 0)
c. Viceprezidentem pro ruskou armádu zvolen R. Klimovič. (pro 22 / zdržel se 1 / proti 0)
d. Výbor CENS pokračuje beze změny v dosavadním složení Pařízek R., Ševčík Z., Prouza P., Doležal T., Košťál P.

2. Přijetí nových členů

a. 33e de ligne, francouzská armáda (pro 23 / zdržel se 0 / proti 0)
b. k.k. Landwehr Bataillon IR4, rakouská armáda (pro 23 / zdržel se 0 / proti 0)
c. Kaiserliche russische-deutsche Legion, ruská armáda (pro 23 / zdržel se 0 / proti 0)

3. Kalendář akcí

13.–15. dubna, Valtice, manévry (CENS, www.austerlitz.org; kromě pěchoty taky eventuálně mj. pěší manévry pro kavalerii)
4.–6. 5. Grossgörschen, (Lützower Artillerie 1813 „Traugott Fritze“ e. V.)
18.–20. května Feldlager Taggerhof, (Wolfgang Lachnit)
25.–27. května Bratislava, (Andrej Macášek); bude potvrzeno
4.–11. června, Malta (Martin Degiorgio)
2.–3. června, Ligny
15. –17. června, Heilsberg
22.–24. června, Waterloo (Laurence Nelis)
Červenec, akce k přípravě nadcházejícího 210. výročí války 1809 (CENS, www.austerlitz.org), záměr
27.–29. července, Friedland (Kaliningrad)
28. července, Kunratice u Frýdlantu, 205 (SVH Liberec)
17.–19. srpna, Kučerov, Napoleonské dny (CENS, www.austerlitz.org), záměr
30. srpna–2. září, Chlumec, 205 (SVH Ústí nad Labem, Jiří Bureš)
7.–9. září, Sereď (Andrej Macášek)
21.–23. září, Olmütz (GIA); bude potvrzeno
12.–14. října Astorga
19.–21. října, Lipsko, 205
30. listopadu–2. prosince, Austerlitz 2018 (CENS; www.austerlitz.org)

4. Austerlitz 2017/2018

Diskuze, náměty a připomínky k ročníkům 2017 a 2018 (O. Tupý, R. Klimovič, P. Rozsypal, T. Doležal, J. Samek, J. Dvořák, M. Crhák)

5. Novela zbrojního zákona

J. Samek

i. Informace o aktuálním stavu projednávání novely zbrojního zákona v souvislosti s nutností implementovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017.
ii. Existuje naděje, že konečné znění novely nebude mít zásadní negativní vliv na napoleonský reenactment v ČR, určité komplikace lze však v blízké budoucnosti očekávat při cestách do zahraničí.
iii. CENS nadále podporuje Iniciativu spolků vojenské historie ČR v jejím úsilí o minimalizaci dopadu Směrnice na činnost vojenskohistorických klubů a společností.

6. Různé

a. J. Samek

i. V blízké budoucnosti bude představen návrh na ustavení Historické sekce CENS, jejímž cílem bude aktivní propagace souvisejících historických témat a publikační činnost.

b. J. Samek

i. Valmy 2020 – Obecné a aktuálně dostupné informace o akci, apel na rakouské jednotky ke zvážení výroby odpovídající výstroje a výzbroje k roku 1792 na základě požadavků organizátora.

c. A. Macášek

i. Informace o zprovoznění webové stránky nadačního fondu Ztracení lidé.

d. O. Tupý

i. Eggmühl 2019 – Obecná výzva k reflektování informace o konání akce s předpokládanou vysokou účastí členských jednotek CENS.
ii. Aspern/Wagram 2019 – Informace o záměru rakouského k. k. LIR Erzherzog Karl Nr. 3 uspořádat v příštím roce důstojnou připomínku 210. výročí bitev u Aspern a Esslingu.

Zapsal: O. Tupý
Ověřil: J. Samek

Prezenční listina:

Členská jednotka / Jméno a příjmení
1. Etat-major général / Jakub Samek (Ludvík Schnaid, Tomáš Doležal)
2. Régiment de grenadiers à pied / Petr Košťál
3. Régiment de fusiliers-grenadiers / Pavel Řidký (Zdeněk Richter)
4. 1er Régiment de tirailleurs-grenadiers / Milan Potluka
5. Bataillon des marins de la garde / Jaroslav Janúšek
6. Régiment de chasseurs à cheval / Robert Šlapanský
7. 8e Régiment de ligne / Jaroslav Vašík
8. 18e Régiment de ligne – grenadiers / Michal Lukšíček (Jan Dvořák)
9. 18e Régiment de ligne – voltigeurs / Petr Dávidík (Tomáš Konečný, Martin Štípala)
10. 30e Régiment de ligne / Jaroslav Machala (Jan Sochor)
11. 57e Régiment de ligne / Rennée Ragas (Michal Slezák)
12. 5e Régiment d’artillerie / Petr Rozsypal
13. 6e Régiment d’artillerie / Radek Pařízek
14. Gendarmerie Impériale / Michal Crhák
15. kk LIR 1 / František Kaluža (Stanislav Sychra)
16. kk LIR 20, Füsiliere / Ondřej Tupý
17. kk Jäger-Bataillon / Ondřej Král (…)
18. kk Landwehr-Bataillon IR4 / Zdeněk Munzar
19. kk KR 2 / Nikolaus Schmid (Roberta Zotl)
20. kk UR 1 / Zdeněk Ševčík
21. kk HR 12 / Andrej Macášek
22. Apšeronský mušketýrský pluk / Richard Klimovič (Blanka Klimovičová)
23. Lehká děl. rota Mitrofanova / Jan Petlák
24. hosté: kk LIR 3 / Wolfgang Lachnit
25. hosté: 71st Higland Light Infantry / Jan Drabálek