Výstava Znaim/Znojmo 1809 – fotogalerie

Na Znojemském hradě máte od 7. května do 29. září možnost navštívit sál s mnoha desítkami unikátních autentických předmětů, jejichž prostřednictvím vás osloví doba napoleonských válek, a to způsobem, který nepochybně ocení jak odborníci, tak nejširší veřejnost. Odborníci proto, že velmi vzácné exponáty, pocházející ze soukromých sbírek, nemají příležitost studovat každý den; veřejnost už z toho prostého důvodu, že napoleonské vojenství je od základu svým výrazem poutavé, barevné, plné vkusných forem, a je s ním spojeno nepřeberné množství fascinujících životních osudů.

Autorem fotografií je Rostislav Hetflaiš.

Autory a kurátory výstavy jsou Vladimír Kočan a Jakub Samek s podporou vojensko-historické sekce Středoevropské napoleonské společnosti a historik Jihomoravského muzea ve Znojmě Jiří Kacetl. Výstava je součástí programu vzpomínkové akce Znojmo-Znaim 2019, kterou jako svou pátou na znojemském bojišti pořádá 10.-14. července 2019 Projekt Austerlitz. Výstavu doprovází stejnojemnná brožura, 10. července budou na programu komentované prohlídky s Napoleonem, a 11. července program výstavy doplní ve Znojemské Besedě seminář na vojensko-historická témata spjatá s válkou roku 1809.

POPISKY VÝSTAVNÍCH PŘEDMĚTŮ „ZNAIM / ZNOJMO 1809“

Přední sál – za vstupem zleva

A: Palné a chladné zbraně:

1. Francouzská puška pro gardové granátníky vz. 1777/An 9, bodák
2. Francouzská pěchotní puška vz. 1777/An 9, bodák
3. Francouzská dragounská puška vz. 1777/An 9 pro voltižéry, bodák
4. Rakouská pěchotní puška vz. 1798, bodák
5. Rakouská pěchotní puška vz. 1807, bodák
6. Rakouský myslivecký štuc vz. 1795, bodák
7. Francouzský kyrysnický palaš vz. An 9
8. Francouzský kyrysnický palaš vz. An 11

Obrazy

9. Útok rakouského jezdectva v bitvě u Fère-Champenoise (Champagne) dne 25. 3. 1814, pět dnů před dobytím Paříže. Olej, Fritz Neumann (1900).
10. Útok rakousko-bavorského jezdectva na francouzskou „Velkou baterii“ v bitvě u Hanau (Hesensko) dne 31. 10. 1813 a protiútok Nansoutyho gardového jezdectva. Anonymní olej podle originálu Horace Verneta (1824).

Stěna s okny

B: Rakouská lehká pěchota

11. Kozlice pro hraničáře, 1795
12. Větrovka systému Girardoni, 1795-1801
13.–16. Myslivecké prachovnice pro důstojníky

C: Jezdectvo

17. Čapka c.k. hulánského pluku arcivévody Karla č. 3, 1811; epolety vyššího důstojníka model 1798 – hulánský pluk č. 3 byl součástí brigády generálmajora Klebelsberga, V. armádní sbor (polní zbrojmistr princ Reuss-Plauen)
18. Přilba francouzských dragounů, 1804
19. Patrontaška (sumka) pro c.k. jízdní myslivce, 1798-1801
20. Palaš francouzských dragounů vz. An 11, zápěstní řemen
21. Opasek francouzských dragounů s bodákem
22. Francouzská jezdecká pistole vz. An 13 (vlevo)
23. Francouzská jezdecká pistole vz. An 9 (vpravo)
24. Rakouská jezdecká pistole vz. 1798
25. Rakouská husarská karabina vz. 1798 se závěsníkem (karabinou, která dala zbrani jméno)

D: Napoleonova garda – 1. část

26. Jednořadý frak (surtout) a klobouk důstojníka pěších granátníků staré gardy, 1808-1815, náhrudní štítek – pluk pěších granátníků pod velením brigádního generála Michela patřil do sestavy 2. pěší divize Císařské gardy (Dorsenne).
27. Čáka důstojníka myslivců mladé gardy, 1809-1810 – podobnou čáku mohli nosit důstojníci fyzilírů-myslivců (brigáda Roguet), 1. pluku tirajérů-myslivců nebo 1. pluku odvedenců-myslivců (brigáda Dumoustier) u 1. pěší divize Císařské gardy (Curial).
28. Šavle důstojníka pěších granátníků staré gardy (s hlavou císaře)
29. Šavle pro důstojníky elitní pěchoty (s orlicí)

E: Francouzští sapéři řadové pěchoty

30. Sapérská sekera 60. pluku řadové pěchoty, 1809 – 60. pluk byl součástí 1. brigády (Valentin), 1. pěší divize (Seras), 6. armádního sboru (Grenier)
31. Hlava Medusy ze sapérského bandalíru, 1801-1815
32. Sapérský tesák s pochvou, 1801-1815

Dělící stěna

Obrazy

33. Útok francouzských dragounů. Olej, Paul E. L. Perboyre (kolem r. 1900)
34. François-Joseph Lefebvre (1755–1820) jako kapitán 13. praporu lehké pěchoty (1792-1793; ovšem ve stylu druhé restaurace). Od roku 1804 maršál císařství. Během války roku 1809 v čele 7. (bavorského) armádního sboru, v době bitvy u Znojma nasazen v Tyrolsku. Anonymní olej (asi pol. 19. století)
35. Portrét důstojníka 6. pluku lehkých karabiníků. Anonymní olej (asi pol. 19. století)

F: Dobové dokumenty, medaile a platidla

36. Zpráva náčelníka štábu Massénova IV. armádního sboru generála Fririona o postupném odvozu rakouských vojáků ze znojemských lazaretů v červenci a srpnu 1809.
37. Kříž francouzské Čestné legie, 3. typ, 1808-1811
38. Francouzská důstojnická kokarda
39. Rakouská medaile na paměť bitvy u Znojma 10.–11. 7. 1809
40. Z francouzské okupace Znojemska: Příkaz auditora francouzské Státní rady, intendanta pro Znojemský kraj Giroda de Vienney, barona z Trémontu, z 30. 9. 1809, aby francouzští vojáci nerekvírovali koně jihomoravských mlynářů.
41. Rakouské krejcary platné v roce 1809

Stěna zpět ke vchodu

G: Napoleonova lehká pěchota

42. Frak voltižéra 12. pluku lehké pěchoty, 1810-1812, voltižérské epolety, čáka voltižéra 2. pluku lehké pěchoty, 1812 – oba tyto pluky lehké pěchoty (č. 2 a 12) byly v roce 1809 nasazeny ve Španělsku.
43. Čáka karabiníka 6. pluku lehké pěchoty, 1812, epolety a zápěstní řemen poddůstojníka karabiníků – 13. pluk lehké pěchoty byl součástí 1. brigády, 1. pěší divize (Morand), 3. armádního sboru (Davout), jeho dva první bataliony byly podřízené Gruchyho dragounské divizi.
44. Čáka myslivce 13. pluku lehké pěchoty, 1812, myslivecké epolety – jádro 6. pluku lehké pěchoty bylo nasazeno ve Španělsku, ale součástí 1. lehké půlbrigády, 1. brigády (Conroux), 1. pěší divize (Tharreau), 2. armádního sboru (Oudinot) byl jeho 4. batalion.

Obrazy

45. Výjev z bitvy u Znojma: Čeští granátníci z Leiningenova praporu tlačí Francouze a Bádence na kamenný most ve Starém Šaldorfě za odpolední bouřky 11. 7. 1809. Při tomto úspěšném protiútoku se podařilo zajmout dva francouzské generály. Reprodukce oleje FriedrichaL’Allemanda (1845), © Österreichische Galerie Belvedere.
46. Originální skica k obrazu výše z pozůstalosti FriedrichaL’Allemanda.

H: Rakouská řadová pěchota

47. Čáka nižšího důstojníka, 1813-1815
48. Fyzilírská přilba, 1798-1809
49. Štítek z granátnické medvědice, 1805-1811
50.–51.Pár důstojnických pistolí – kozlic, přelom 18. a 19. stol.
52. Důstojnická pistole, 1798
53. Pěchotní patrontaška (sumka), 1798
54. Šavle pro důstojníky českých dobrovolnických sborů
55. Buben, závěsný řemen, paličky
56. Rakouská polní láhev, 1798

Obrazy

57.Rakouský major O’Brien se svými muži vítězně útočí do boku Francouzů v boční dunajské nivě „Schwarze-Lackenau“ severně od Vídně 13. 5. 1809. Olej Fritz Neumann (1909).
58.Střet francouzských voltižérů s rakouskými granátníky v tažení roku 1813. Akvarel E. Gatget (20. stol.)
59. Nástup francouzské řadové pěchoty v bitvě u Wagramu (Dolní Rakousy) 5. 7. 1809. Akvarel L. Rousselot (pol. 20. století).

I: Napoleonova řadová pěchota

60. Frak důstojníka 85. pluku řadové pěchoty, 1806-1812, epolety kapitána, náhrudní štítek, čáka fyzilíra 85. pluku, 1812, šavle pro důstojníky elitních rot řadové pěchoty – 85. pluk byl součástí 3. brigády (Dupelin), 3. pěší divize (Gudin), 3. armádního sbotu (Davout)
61. Čáka granátníka 112. pluku řadové pěchoty, 1812, granátnické epolety a zápěstní řemen – 112. pluk byl součástí 2. brigády (Abbe), 3. pěší divize (Pacthod), 6. armádního sboru (Grenier)
62. Čáka důstojníka voltižérů 24. pluku řadové pěchoty, 1812, epolety a zápěstní řemen kapitána – jádro 24. pluku bylo nasazeno ve Španělsku, ale součástí 1. řadové půlbrigády, 2. brigády (Albert), 1. pěší divize (Tharreau), 2. armádního sboru (Oudinot) byl jeho 4. batalion.
63. Patrontaška (sumka) granátníků řadové pěchoty, vz. 1791 (se závěsem bodáku – toto řešení sjednocovalo pohyby prováděné granátníky i fyzilíry, ale běžnější byly patrontašky vz. 1786 a 1801, kde granátníci nosili bodáky zavěšené při šavli)

Uprostřed předního sálu

J: Variabilia

63. Klobouk ženijního důstojníka námořnictva, Francie 1812-1815
64. Klobouk důstojníka gardového ekvipážního trénu, Francie 1811-1814, opasek, náramenní šňůra
65. a 66. Pár francouzských četnických pistolí vz. An 9
67. Model francouzského 4liberního polního kanónu systému Gribeauval, 1807 (s kolesnou a muniční bednou)
68. Šavlová taška 1. pluku jízdního dělostřelectva, Francie – 1. pluk jízdního dělostřelectva byl posádkou ve Veroně, ale některé jeho roty byly pro tažení roku 1809 Velké armádě podřízeny (2. rota byla zajata nepřítelem u Innsbrucku cestou do Augsburgu v dubnu 1809).
69. Kulky z bitvy u Znojma, nalezené na poli u Starého Šaldorfa
70. Francouzský buben, závěsný řemen s mosazným symbolem hořícího granátu (granátníci, dělostřelectvo), paličky
71. Dělové koule z bitvy u Znojma, nalezené při stavbě železniční trati u Suchohrdel v roce 1868

Zadní sál – zleva

Obraz

72. Vylodění císaře Napoleona po útěku z ostrova Elba 1. března 1815 u Cannes (Provence). 5. pluk řadové pěchoty se přidává na Napoleonovu stranu u Laffrey, 7. března 1815, po císařově návratu z Elby. Litografie podle oleje C. von Steubena (1818).

K: Napoleonova garda – 2. část

73. Šavle gardových jízdních myslivců (2. typ), Francie 1803
74. Těžká šavle gardových jízdních granátníků (2. typ), Francie 1803
75. Šavle gardových pěších granátníků se zápěstním řemenem a bandalírem, 1802-1815
76. Patrontaška (sumka) gardových pěších granátníků, 1812-1815 (orlici nahrazuje během bourbonské restaurace granát)
77. Dýnko medvědice důstojníka gardových pěších granátníků, 1808-1815
L: Císař Napoleon I.
78. Tzv. Napoleonův dub, v jehož blízkosti na návrší Hájek u Suchohrdel stál francouzský hlavní stan v bitvě u Znojma. Po zásahu bleskem 1931 bylo torzo dubu uloženo ve znojemském muzeu.
79. Tzv. Napoleonův dub u Suchohrdel. Olej M. Nestarowitschová-Goetzová (kolem r. 1920)
80. Napoleon u Znojma 1809. Přípravná skica znojemského rodáka Alexandera Pocka. (1933)
81. Napoleon I., císař Francouzů a král italský. Sádrová busta neznámého autora. Byla patrně součástí inventáře francouzské okupační správy v Daunově paláci na Dolním náměstí.

Uprostřed

M: Bitva u Znojma

82. Plán okolí Znojma s vyznačením pozic obou armád při uzavření příměří 12. 7. 1809. Mapový podklad nakreslen na rozkaz císaře Napoleona císařským sborem geografů v červenci 1809 a nachází se ve Válečném archivu ve Vídni – © ÖesterreichischesStaatsarchivWien. Rozmístění jednotek podle popisu
83. Pohled na Dobšice a Znojmo během prvního bitevního dne 10. 7. 1809 pohledem generála Minucciho, velitele bavorské divize. Vlevo císařská silnice a dodnes stojící most přes Dobšický potok. Za hořícími Dobšicemi boje v Lérách a klášter v Louce. Perokresba A. Adama ze sbírky Státního zámku Opočno.
84. Složení francouzské armády u Znojma 1809 – přehled podle Jakuba Samka.
85. Portrét císaře Napoleona. Anonymní olej (19. stol.)
86. Napoleon v bitvě u Znojma. Reprofoto grafiky uložené v Rakouské národní knihovně ve Vídni – © ÖNB Wien: Pk 2598, 159.
87. Napoleon v bitvě u Znojma. Kolorovaná litografie (19. stol.), kvalitnější kopie stejného výjevu jako výše.
88. Složení rakouské armády u Znojma 1809 – přehled podle Karla Sáčka.

Vpravo

N: Císař František I.

89. František I., císař rakouský, král uherský a český, markrabě moravský, vévoda slezský atd. Busta z kararského mramoru, darovaná v říjnu 1812 panovníkem městu Znojmu za věrnost během krutých událostí válečného roku 1809. Až do roku 1919 zdobila zasedací sál znojemské radnice v 1. patře na Obrokové č. 10. Poté byla „uklizena“ do depozitáře muzea a českými národovci v antirakouské hysterii poškozena.
90. Císař František I. Litá kovová deska lidové provenience (19. stol.)
91. Fatální zranění francouzského maršála Jeana Lannese, vévody z Montebello, v rakouské vítězné bitvě u Aspernu a Esslingu u Vídně 22. 5. 1809. Francouzská litografie podle Carla Verneta (19. stol.)
92. Bitva u Holabrunu (Dolní Rakousy) 9. 7. 1809, která předcházela bitvě u Znojma. Francouzská litografie, Auguste Sandor (19. stol.)
93. Bitva u Znojma (Morava) 10.–11. 7. 1809. Francouzská litografie, Sterelli (19. stol.)

Obraz

94. Ležení 53. pluku francouzské řadové pěchoty při tažení v roce 1812. Anonymní olej (19. stol.)
O. Archeologie znojemského bojiště
95. Archeologické nálezy z hromadného vojenského hrobu na okraji Lér u Starého Šaldorfa (2004)

Dělící stěna

P. Pamětní znojemské střelecké terče

96. Odhalení obrazu císaře a krále Františka I. v zasedacím sále znojemské radnice 6. 9. 1810 a vyznamenání magistrátních radů Karla Emmingera a Johanna Kreimela a předního znojemského měšťana Johanna Puchbergera zlatými čestnými medailemi za jejich zásluhy v bitvě u Znojma a při následné nepřátelské okupaci. Střelecký terč 1826
97. Odhalení busty císaře a krále Františka I. (viz č. 89) na znojemské radnici 18. 10. 1812 za přítomnosti moravského zemského místodržitele hraběte Lažanského. Střelecký terč 1826.
98. Francouzský útok na Červený dvůr u Suchohrdel 10. 7. 1809. Střelecký terč 1826
99. Výpad 5. praporu vídeňských dobrovolníků a moravské zeměbrany u Dolní brány Znojma 11. 7. 1809 v pozdním odpoledni, kterým byla na útěk obrácena francouzská těžká jízda (divize Saint-Sullpice). Střelecký terč 1826.

Na schodišti

Napoleon u Znojma 1809 / Napoleon beiZnaim 1809. Černobílá reprodukce obrazu Alexandera Pocka (1933). Dnes v neznámé soukromé sbírce. / SW-Reprofoto von dem in einerunbekanntenPrivatsammlungbewahrtenBild von Alexander Pock (1933).