Znojmo-Znaim 2019

Ve dnech 10. a 11. července 2019 si připomeneme 210. výročí poslední bitvy války páté protifrancouzské koalice z roku 1809, bitvy u Znojma. Po bitvě u Slavkova (1805) a před bitvou u Chlumce (1813) jde o druhou ze tří velkých napoleonských bitev svedených na současném území České republiky. Austerlitz z.s. a Středoevropská napoleonská společnost (C.E.N.S.) spolu s řadou zahraničních partnerů, obcí Únanov a Jihomoravským muzeem ve Znojmě připravují v pořadí pátou výroční (2004, 2008, 2009, 2018) akci na historickém bojišti u Znojma na dny 10.-14. července 2019.

 

Mezi hlavní cíle připravovaného programu patří na prvním místě dále přispět k vyvracení zažitého mýtu o bitvě u Znojma, která je v běžném pojetí světových dějin, a i z pohledu mnoha specializovaných historiků, vykládána ve stínu velké bitvy u Wagramu (5.-6. července 1809) jako nepříliš významná. Přitom právě tato bitva s konečnou platností ukončila válku, a teprve u Znojma byla definitivně poražena od Wagramu v dobrém pořádku ustupující rakouská armáda. Okolnosti, jež k bitvě vedly, složité pohyby velkých armádních útvarů v širokém operačním prostoru, snaha nepřítele zmást, i vlastní průběh dvoudenního střetnutí činí ze znojemské bitvy velmi zajímavé téma. A přesto, že její jméno nenechal vítězný Napoleon vyšít na prapory svých regimentů (dal přednost Wagramu a dokonce Esslingu), patří bez pochyby k událostem nikoli nepodobným bitvám zvučných jmen jako Arcole, Marengo, Hohenlinden, Slavkov, Jena-Auerstaedt nebo Friedland.

Naší snahou je atraktivním a současně seriozním způsobem bitvu u Znojma připomenout na celoevropském fóru, nabídnout zájemcům o napoleonskou epochu i dějiny obecně příležitost vydat se na toto druhé a stále do značné míry zachovalé historické bojiště, navštívit jeho různá zajímavá a s bitvou spojená místa.

Zároveň chceme rozšířit nabídku, která na bojišti v posledních letech vznikla, a která svou koncepcí zdaleka ne všem členům klubů vojenské historie vyhovuje. Navazujeme tím na loňský úspěšný program v Únanově, který ve všech ohledech potvrdil, že je tato lokalita v severním úseku bojiště pro pořádání vzpomínkových akcí re-enactmentu vhodná. 210. výročí bude svou kapacitou násobně větší. Akce Znojmo-Znaim 2019 je součástí série evropských akcí nazvané „Zapomenuté bitvy roku 1809“, jejíž součástí je na konci dubna v Itálii pořádané 210. výročí bitvy u Sacile (Porcia). Nedávno byla z důvodů změny charakteru pozemku pro tábor účastníků na biofarmu odvolána největší akce letošní roku – bavorský Eggmühl, který byl rovněž součástí série. Spolu s akcí Znojmo-Znaim 2019 v Únanově sdílejí tyto akce stovky účastníků. Akci Znojmo-Znaim 2019 připravujeme také ve spolupráci s pořadateli 210. výročí výše zmíněné bitvy u Wagramu. To proběhne 6. a 7. července ve Wagramu s účastí 100-150 vojáků.

Součástí projeku je jednak připravovaná výstava Znaim/Znojmo 1809 Jihomoravského muzea ve Znojmě věnovaná bitvě, na níž se spolupodílíme, a jejíž program doplníme ve středu 10. července návštěvou Napoleona (Marka Schneidera) a komentovanými prohlídkami účastníky v uniformách. Ve čtvrtek navážeme ve Znojemské Besedě seminářem, pásmem přednášek na téma války roku 1809. V pátek 12. července přibude do Únanova největší část účastníků, a v sobotu program obsáhne výcvik a manévry jako veřejně přístupnou formu přípravy na nedělní bitvu, odhalení pamětního kříže v místě hromadného hrobu u Únanova (čímž navážeme na podobné odhalení pamětního kříže u Mikulova z roku 2010). Následovat bude přehlídka zúčastněných armád a komponovaný kulturní program, jímž využijeme přítomnosti Marka Schneidera k připomenutí blížícího se 250. výročí narození císaře Napoleona (15. srpna 1769). V neděli před polednem proběhne rekonstrukce bitvy u Znojma na Velkém kopci. Po jejím skončení připomenou jednotky ve francouzských uniformách 14. červenec, státní svátek Francouzské republiky.

Tábor bude umístěn poblíž obce Únanov, jež se nachází na severním úseku bojiště, v místech, kde francouzská armáda ohrožovala ústupovou linii armády rakouské. Celý program bude přístupný veřejnosti, jež bude moci navštívit jak vojenský tábor, tak sledovat výcvik a manévry nebo bitevní ukázku.

Historické souvislosti

Nikoli u Wagramu, ale právě bitvou u Znojma skončilo tažení roku 1809. Rakousko, na něž těžce dopadly podmínky Prešpurského míru z roku 1805, spatřilo příležitost ke změně své situace v tom, že jádro francouzské armády bojovalo od roku 1808 ve Španělsku. S finanční podporou Velké Británie připravilo ofenzivní plán, který se opíral o předpoklad všeobecné německé nespokojenosti s Francouzi uspořádanou Evropou. Rakouské velení počítalo s tím, že se menší jihoněmecké státy přidají na jeho stranu. Podobně jako v roce 1805 však tento předpoklad nevyšel. Napoleon se vrátil ze Španělska a s novou armádou, stojící zejména na druhosledových jednotkách a v níž významné kontingenty tvořily jednotky států Rýnského spolku, rakouské sbory vytlačil z Bavorska a po měsíčním tažení opět po čtyřech letech obsadil Vídeň. Následovala bitva u Aspern-Esslingu, kde arcivévoda Karel uštědřil císaři Francouzů první porážku v jeho oslnivé kariéře. Nebyla to však porážka rozhodující a o šest týdnů později se na stejném bitevním poli před Vídní utkaly obě armády znovu. V bitvě u Wagramu již Napoleon zvítězil a donutil Rakušany ustoupit. Vyrazil se svou armádou za nimi a v okolí Znojma, kde arcivévoda Karel zastavil, došlo k poslední bitvě tažení, jež byla přerušena příměřím. Mírová smlouva byla podepsána až 14. října v Schönbrunnu a představovala pro Rakousko další těžkou politickou a ekonomickou ránu. Stalo se na čtyři roky z donucení spojencem Francie, což bylo v roce 1810 stvrzeno sňatkem císaře Napoleona a dcery císaře Františka, Marie Louisy.

Program akce 

Středa 10. července 2019

 • první účastníci v Únanově

Čtvrtek 11. července 2019

 • výstava ve Znojmě

Pátek 12. července 2019 

 • budování tábora u Únanova
 • výstava ve Znojmě

Sobota 13. července 2019 

 • 10:00  otevření tábora veřejnosti, přehlídka
 • 10:30 – 12:00 výcvik a manévry
 • 15:00 – 16:00 odhalení pamětního kříže u hromadného hrobu
 • 16:30 – 17:30 přehlídka k 250. výročí Napoleonova narození, Únanov
 • 20:00  komponovaný večer v táboře u příležitosti 250. výročí Napoleonova narození

Neděle 14. července 2019 

 • 10:00 otevření tábora veřejnosti, přehlídka
 • 10:30 – 11:30 příprava na bitvu
 • 11:30 – 12:30 rekonstrukce bitvy u Znojma, Velký kopec, Únanov
 • 12:30  přehlídka a defilé, připomenutí 14. července
 • 15:00 pietní akt v místě lazaretního hřbitova z období napoleonských válek (ul. Boženy Němcové)

Změna programu vyhrazena, bude doplňován.

Facebooková událost

Fotogalerie z ročníku 2018

Zpráva o 209. výročí