Znojmo-Znaim 1809-2022 – Únanov a 213. výročí poslední bitvy války roku 1809

Ve dnech 10. a 11. července 2022 si připomeneme 213. výročí poslední bitvy války páté protifrancouzské koalice z roku 1809, bitvy u Znojma. Po bitvě u Slavkova (1805) a před bitvou u Chlumce (1813) jde o druhou ze tří velkých napoleonských bitev svedených na současném území České republiky. Obec Únanov, Austerlitz z.s. a Středoevropská napoleonská společnost (C.E.N.S.) spolu s řadou zahraničních partnerů připravují v pořadí šestou (2004, 2008, 2009, 2018, 2019) vzpomínkovou akci na historickém bojišti u Znojma na dny 8.-10. července 2022. Akci pořádáme s podporou Jihomoravského kraje. Partnerem programu je CAIRO CZ spol. s r.o.

Mezi hlavní cíle připravovaného programu patří na prvním místě dále přispět k vyvracení zažitého mýtu o bitvě u Znojma, která je v běžném pojetí světových dějin, a i z pohledu mnoha specializovaných historiků, vykládána ve stínu velké bitvy u Wagramu (5.-6. července 1809) jako nepříliš významná. Přitom právě tato bitva s konečnou platností ukončila válku, a teprve u Znojma byla definitivně poražena od Wagramu v dobrém pořádku ustupující rakouská armáda. Okolnosti, jež k bitvě vedly, složité pohyby velkých armádních útvarů v širokém operačním prostoru, snaha nepřítele zmást, i vlastní průběh dvoudenního střetnutí činí ze znojemské bitvy velmi zajímavé téma. A přesto, že její jméno nenechal vítězný Napoleon vyšít na prapory svých regimentů (dal přednost Wagramu a dokonce Esslingu), patří bez pochyby k událostem nikoli nepodobným bitvám zvučných jmen jako Arcole, Marengo, Hohenlinden, Slavkov, Jena-Auerstaedt nebo Friedland.

Vzpomínkovou akcí věnovanou 213. výročí bitvy u Znojma s předpokládanou účastí cca 100 vojáků v dobových uniformách chceme navázat na program dřívějších ročníků a důstojným a atraktivním způsobem připomenout události července 1809. Tábor bude umístěn poblíž obce Únanov, jež se nachází na severním úseku bojiště, v místech, kde francouzská armáda ohrožovala ústupovou linii armády rakouské.

Program akce 

Pátek 8. července 2022 

budování tábora u Únanova 

Sobota 9. července 2022 

10:00 otevření tábora veřejnosti, přehlídka

10:15 – 12:00 výcvik jednotek poblíž tábora

15:00 – 16:00 bitva na Velkém kopci, přehlídka

18:00 oslava příměří v táboře 

Neděle 10. července 2022

10:00 položení věnce u pomníku obětem bitvy u Znojma (odhaleno 2019)

Program bude volně přístupné veřejnosti, jež bude moci navštívit jak vojenský tábor, tak sledovat výcvik a manévry nebo bitevní ukázku.

Historické souvislosti

Nikoli u Wagramu, ale právě bitvou u Znojma skončilo tažení roku 1809. Rakousko, na něž těžce dopadly podmínky Prešpurského míru z roku 1805, spatřilo příležitost ke změně své situace v tom, že jádro francouzské armády bojovalo od roku 1808 ve Španělsku. S finanční podporou Velké Británie připravilo ofenzivní plán, který se opíral o předpoklad všeobecné německé nespokojenosti s Francouzi uspořádanou Evropou. Rakouské velení počítalo s tím, že se menší jihoněmecké státy přidají na jeho stranu. Podobně jako v roce 1805 však tento předpoklad nevyšel. Napoleon se vrátil ze Španělska a s novou armádou, stojící zejména na druhosledových jednotkách a v níž významné kontingent tvořily jednotky států Rýnského spolku, rakouské sbory vytlačil z Bavorska a po měsíčním tažení opět po čtyřech letech obsadil Vídeň. Následovala bitva u Aspern-Esslingu, kde arcivévoda Karel uštědřil císaři Francouzů první porážku v jeho oslnivé kariéře. Nebyla to však porážka rozhodující a o šest týdnů později se na stejném bitevním poli před Vídní utkaly obě armády znovu. V bitvě u Wagramu již Napoleon zvítězil a donutil Rakušany ustoupit. Vyrazil se svou armádou za nimi a v okolí Znojma, kde arcivévoda Karel zastavil, došlo k poslední bitvě tažení, jež byla přerušena příměřím. Mírová smlouva byla podepsána až 14. října v Schönbrunnu a představovala pro Rakousko další těžkou politickou a ekonomickou ránu. Stalo se na čtyři roky z donucení spojencem Francie, což bylo v roce 1810 stvrzeno sňatkem císaře Napoleona a dcery císaře Františka, Marie Louisy.