Akce C.E.N.S. 2005

Vojenská akademie CENS ve Tvarožné

V sobotu 19. února proběhla v obci Tvarožná první z připravované řady tzv. „akademií“. Na francouzské straně se jí zúčastnila dvacítka zájemců z řad důstojníků, poddůstojníků i vojáků bez hodnosti. Nejvíce bylo tirajérů-granátníků mladé gardy, kteří si na akademii odskočili ze svého tradičního „pochodu k Berezině“ (přírodní podmínky jim letos přály a můžeme se jistě těšit na jejich pravidelné hlášení).

Plán akcí CENS pro rok 2005

První schůze členských jednotek CENS schválila 15. ledna 2005 plán akcí na letošní rok. Bližší informace v článku.

C.E.N.S. má po dnešní valné hromadě nové vedení

V sobotu 15. ledna 2005 se v Tvarožné u Brna uskutečnila první valná hromada Central European Napoleonic Society (CENS) v tomto roce. Zástupci členských jednotek zhodnotili akce uskutečněné v roce 2004 a schválili kalendář akcí pro tuto sezónu. Po uplynutí jeho dvouletého funkčního období zvolili účastnící hromady na základě stanov CENS nové vedení společnosti.

Dušičkový pochod Slavkovským bojištěm

„Dušičkový pochod Slavkovským bojištěm“