Námořní válka

Trafalgarská epopej – bitevní sestavy, velitelé, ztráty

Příloha ke studii Karla Řezníčka Trafalgarská epopej ze sborníku Bitva u Slavkova a válka roku 1805, vydaného při 200. výročí nakladatelstvím Akcent.

Trafalgarská epopej – charakteristika a výzbroj bitevních plavidel

Příloha ke studii Karla Řezníčka Trafalgarská epopej ze sborníku Bitva u Slavkova a válka roku 1805, vydaného při 200. výročí nakladatelstvím Akcent.

Trafalgarská epopej – medailonky desítky admirálů

Příloha ke studii Karla Řezníčka Trafalgarská epopej ze sborníku Bitva u Slavkova a válka roku 1805: Nelson, Collingwood, Northesk, Calder, Villeneuve, Dumanoir le Pelley, Magon de Médine, Gravina y Nápoli, Álava y Navarette, Cisneros.

Karel Řezníček: Trafalgarská epopej

U příležitosti 213. výročí bitvy u Trafalgaru publikujeme na www.austerlitz.org příspěvek Karla Řezníčka ze sborníku Bitva u Slavkova a válka roku 1805, vydaného při 200. výročí nakladatelstvím Akcent: "Někdy mám pocit, že na moři má Nelsonova glorifikace u řady historiků podobný charakter jako na souši Napoleonova."

Krušnohorská ozvěna Trafalgaru: antinapoleonský leták ze Stříbrné

Z www.primaplana.cz: V krušnohorské vsi Stříbrná (dříve Silberbach) u Kraslic na Sokolovsku došlo v letech 1865 až 1866 při přestavbě domu č. p. 13, sirotčince v místní části Am Bau (v údolí Stříbrného potoka při severovýchodním úpatí kopce Tisovec, 807,2 m n. m., v severním okolí pozdějšího kostela Nejsvětějšího srdce Páně z r. 1910), k nálezu protinapoleonského letáku.

Mýtus o Napoleonově invazi

Jiří Kovařík publikoval na svém blogu významný příspěvek do diskuse o průběhu třetí koaliční války v letech 1803 - 1805, a sice o proveditelnosti či neproveditelnosti Napoleonovy invaze na Britské ostrovy.

Jiří Kovařík: Trafalgar, anatomie námořní bitvy

Novou knihu Jiřího Kovaříka, kterou provází přes dvacet map a nákresů jakož i kolem sto dvaceti dobových vyobrazení, uvede na knižní trh na počátku poslední říjnové dekády tohoto roku nakladatelství Elka Press, které už vydalo i známé napoleonské paměti Marcellina Marbota a Charlese Parquina.

Zkáza Zlaté eskadry

Před 200 lety se začínala historická epocha nazývaná NAPOLEONSKÉ VÁLKY. Přestože největší střety se odehrávaly na evropském kontinentě, ústřední osou této série válečných konfliktů byl mocenský souboj Francie a Velké Británie, který v průběhu desetiletí vtáhl do svých tenat celou Evropu a značnou část zbytku světa. Jako první bylo do konfliktu Paříže a Londýna zataženo Španělsko, a o okolnostech za jakých se madridský dvůr rozhodl vstoupit na válečné kolbiště přibližují následující řádky…

199. výročí bitvy u Trafalgaru

Před 199 lety porazil britský viceadmirál Horatio Nelson spojené francouzsko-španělské loďstvo pod vedením admirála Villeneuva

Námořní bitva u Abúkíru 1. srpna 1798. Výbuch Orientu.

Článek Michele Battesti "L'explosion de l'Orient, un des vaisseaux les plus puissants du monde" z Revue du Souvenir Napoléonien, č. 421 přeložil František Holeček.