Francouzské, polské, německé, anglické a české povely předpisu z 1. srpna 1791

Srovnávací tabulka povelů školy vojáka předpisu z 1. srpna 1791 z francouzského, polského, německého, amerického a českého vydání.

  • Réglement concernant l’exercice et les manoeuvres de l’infanterie, du 1er Août 1791. Paris 1792.
  • The system of discipline and manoeuvres of infantry… translated for the American Military Library. In: The American Military Library; Or, Compendium of the Modern Tactics: Embracing the Discipline, Manoeuvres, and Duties of Every Species of Troops. Infantry, Rifle Corps, Cavalry, Artillery of Position, and Horse Artillery; a Treatise on Defensive Works in the Field, the Exercise in Sea Coast Batteries, and Regular Fortifications. Adapted to the Use of the Militia of the United States; to Whom it is Respectfully Dedicated; Philadelphia 1809.
  • Przepis musztry y obrotow dla piechoty francuzkiey wydany roku 1791. Tlómaczenie z Francuzkiego, Edycya nowa, Poprawiona i Powiekszona przez Inspektora Jeneralnego Broni. W Warszawie 1811.
  • Reglement das Exercitium und die Manövres der Französischen Infanterie betreffend, vom 1sten August 1791. Aus dem Französischen für die Königlich-Westfälischen Regimenter.
  • Předpis Týkající se Výcviku a Manévrů Pěchoty. Z 1. srpna 1791.