Jean Colin. Pěchota v 18. století – Taktika

Pro zájemce o vojenskou historii francouzské revoluce a napoleonských válek je podstatné především jeho vydání korespondence generála Schauenbourga, jíž předchází obsáhlý Colinův úvod analyzující aplikaci předpisu z 1. srpna 1791 v podmínkách revolučních a napoleonských válek (La Tactique et la Discipline dans les Armées de la Révolution, Paříž 1902). Tématicky této práci předchází studie Pěchota v 18. století, Taktika, jež byla vydána o pět let později. Její francouzský text je k dispozici na skvělých stránkách Praetri Fides, Exemplumque Futuri (motto generáplukovníků francouzské a cizinecké pěchoty starého režimu).

Úvod

Kapitola I. – 18. století až do sedmileté války.

Kapitola II. – Sedmiletá válka.

(…)