Kučerov 2018 – obsazení vsi koaliční armádou před Slavkovem

28. listopadu 2018

213. výročí obsazení obce koaliční armádou

Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj.

Austerlitz z.s. ve spolupráci se Spolkem oživené historie Kučerov, obcí Kučerov a Středoevropskou napoleonskou společností připravují další ročník úspěšného programu v obci Kučerov, který probíhá každoročně ve středu před zimními vzpomínkovými akcemi věnovanými bitvě u Slavkova; necelá stovka účastníků v napoleonských uniformách připomene průchod koaliční rusko-rakouské armády Kučerovem nedlouho před bitvou u Slavkova. Cílem akce je jednak pozvat veřejnost ke vzpomínkovým akcím, jednak její program vhodně doplňuje sérii dalších dílčích akcí věnovaných historii roku 1805, a rozšiřuje jejich průběh do dalšího místa Jihomoravského kraje, jež má k této historii přímý vztah. Veřejnost bude během průběhu akce seznámena se zúčastněnými armádami a bude sledovat bitevní ukázku, střetnutí koaličního předvoje s francouzským průzkumem.

Program akce předznamená vzpomínkové akce a především akci Austerlitz 2018, 213. výročí bitvy u Slavkova, které se zúčastní na 1000 vojáků z patnácti zemí Evropy, přičemž naváže na letní akci Napoleonské dny 2018 a obyvatelům a návštěvníkům obce nabídne srovnání průběhu válečných operací v letních a zimních podmínkách.

Akce v Kučerově probíhají po mnoho let z iniciativy Jana Dvořáka, který je jednak důstojníkem francouzské pěchoty v napoleonské uniformě, a jednak majitelem vzácné kučerovské historické usedlosti, jež byla nedávno, poté, kdy ji se značným osobním nasazením manželé Dvořákovi opravili, prohlášena jednou z nejlépe udržovaných historických památek Jihomoravského kraje. Usedlost byla svědkem událostí roku 1805, a bude nepřímo a se všemi ohledy zapojena do programu akce s cílem napomoci její propagaci.

Program – 28. listopadu 2018

  • sraz do 15:00 na návsi v Kučerově před č.p. 12
  • zahájení v 15:30 (nástup, představení jednotek)
  • cca 16:00-16:30 bitevní ukázka

Facebooková událost