Austerlitz 2018 – tisková zpráva

213. výročí bitvy u Slavkova

Austerlitz 2018

30. listopadu – 2. prosince 2018

Hlavní vzpomínková akce věnovaná napoleonské historii ve střední Evropě proběhne na slavkovském bojišti ve dnech 30. listopadu–2. prosince 2018. Hlavními body programu budou sobotní bitevní ukázka pod kopcem Santon (14:00) u obce Tvarožná, za účasti cca 1000 vojáků v dobových uniformách, 60 koní a 15 děl, a nedělní pietní akt na Mohyle míru u obce Prace, místě nejtěžších bojů bitvy tří císařů (12:00).

Akci připravují v rámci Projektu Austerlitz Středoevropská napoleonská společnost, obce Tvarožná a Prace a Austerlitz z.s. Záštitu nad akcí převzali ministr obrany České republiky, pan Lubomír Metnar, a ministryně pro místní rozvoj ČR, paní Klára Dostálová. Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj.

Mezi dalšími body programu proběhnou v pátek 30. listopadu v 17:30 na Žuráni „jiříkovické ohně“ připomínající událost z 1. prosince 1805. Vojenská ležení budou po celý víkend na Staré poště pozořické, v Křenovicích, Tvarožné, Zbýšově a na dalších místech. Většina francouzských jednotek bude ubytována v Pozořicích, odkud v sobotu ráno vyrazí do Tvarožné, kde bude také rozloženo jádro rakouské a ruské armády.

U Slavkova Císař Francouzů Napoleon I. během několika hodin rozhodl tažení roku 1805, válku třetí protifrancouzské koalice. Poražený car Alexandr I. se svou armádou opustil střední Evropu; válka mezi Francií a Ruskem pokračovala až do roku 1807 bitvou u Friedlandu a podpisu tylžského míru. Rakouský císař František I. přistoupil na podmínky příměří podepsaného 6. prosince na zámku ve Slavkově a posléze i na  podmínky tvrdého bratislavského míru z 26. prosince 1805. Tvrdost podmínek a Napoleonův rostoucí vliv v Německu vedly po třech letech k eskalaci napětí mezi Rakouskem a Francií, válce roku 1809, jež vyvrcholila opět na jižní Moravě, u Znojma. Napoleonská epopej pokračovala tažením do Ruska, válkou 6. koalice v letech 1813–1814, a vyvrcholila bitvou u Waterloo.

Partnerem akce je CzechTourism:

OSLAVME SPOLEČNÉ STOLETÍ

V roce 2018 nás čeká kulaté výročí, které přímo vybízí k velkým oslavám. Připomeňme si proto události, které nás naším společným stoletím provázely a inspirujme se osobnostmi, které svým myšlením posouvaly náš národ kupředu. Pojďme společně oslavit našich 100 let!

Vzpomínkové akce nejsou oslavou Napoleona či jeho vítězství, a už vůbec nejsou oslavou války či bitvy. Mezinárodně politické a válečné události, jež ve své době Evropu zásadním způsobem ovlivnily, a i dlouho po ní rozdělovaly, se s odstupem staly prostředkem k setkávání a společným zájmem mnoha lidí z mnoha zemí světa. Cílem akcí je připomínka a podpora poznávání společné evropské historie.

Scénář bitevní ukázky, která proběhne v sobotu 1. prosince 2018 od 14 hodin pod Santonem u Tvarožné, se bude inspirovat úvodním střetnutím bitvy mezi předvojem rakouského generála Kienmayera a posléze 1. kolony ruského generála Dochturova s francouzským 3. plukem řadové pěchoty v Telnici, kam přibyla Heudeletova brigády od sboru maršála Davouta:

Byly zde rozmístěny tři bataliony 3. pluku řadové pěchoty Legrandovy divize 4. armádního sboru. Proti nim nastoupily napřed jednotky rakouského Kienmayerova sboru (hraničářské pluky a lehká kavalerie) – s podporou čela ruské Dochturovovy 1. kolony se jim podařilo Telnici částečně ovládnout. Nečekaně však byly v zápětí z chodu napadeny brigádou generála Heudeleta od Davoutova 3. sboru, který přibyl na bojiště nedlouho před bitvou. Telnice změnila majitele – koaliční jednotky se musely přeskupit, a francouzští vojáci před nepoměrnou početní převahou ustoupili do výhodnější pozice za Zlatým potokem, kterou pak uhájili až do konečného protiútoku ve chvíli, kdy Dochturovovi vpadly do týlu pluky Vandammovy divize.

Závěr již ovšem součástí bitevní rekonstrukce nebude. Skončíme ji francouzským ústupem, a po čase tak nabídneme armádám v rakouských a ruských uniformách na pár opojných okamžiků možnost zažít u Slavkova ne-li vítězství, tedy dílčí úspěch.

Austerlitz 2018 je vrcholnou akcí sezóny, během níž probíhají například akce věnované 205. výročí událostí roku 1813 (Lützen, Chlumec, Lipsko) nebo 220. výročí obsazení ostrova Malty během Bonapartovy výpravy do Egypta (Projekt Austerlitz je partnerem červnové vzpomínkové akce). Navazuje na letošní akce pořádané v rámci Projektu Austerlitz: Napoleonské manévry ve Valticích, Znojmo-Znaim 2018, a Napoleonské dny 2018.

Celkem je registrováno 1107 účastníků ze 13 zemí světa: 565 z České republiky, 182 z Polska, 73 ze Slovenska, 60 z Maďarska, 49 z Itálie, 46 z Německa, 41 z Ruska, 36 z Belgie, 28 z Rakouska, 20 z Francie, 5 z Litvy, 1 z Británie a 1 z USA; z nich 577 ze členských jednotek Central European Napoleonic Society; 715 pušek, 16 děl, a teoreticky až 75 koní.

Císaře Francouzů a krále Itálie Napoleona I. bude opět představovat pan Mark Schneider z Williamsburgu ve Virginii (USA), který byl Napoleonem akcí Austerlitz 2005, 2007, 2008, a 2011, a 2013-2017.

Podle francouzského revolučního kalendáře, který byl v prosinci 1805 stále v platnosti, proběhla bitva 11. frimairu roku 14. Letošní 1. prosinec 2018 je dle tohoto kalendáře 11. frimairem roku 227: podobně jako loni i letos tedy rekonstrukce bitvy proběhne svým způsobem ve výroční den. Nadto také pietní akt.

Program

Pátek, 30. listopadu 2018

17:30     Ohně na Žuráni, pořádá obec Podolí

Sobota, 1. prosince 2018

 07:30     Žuráň, slavkovské slunce, přehlídka fr. jednotek

09:00     Tvarožná, nástup rakouské armády

10:30 – 12:00      Santon, bojiště – manévry pěchoty a jezdectva

14:00-15:30 Rekonstrukce bitvy tří císařů – Tvarožná

Neděle, 2. prosince 2018

12:00 Pietní akt na Mohyle míru

 Změna programu vyhrazena.

Vstupné na akci je ZDARMA s výjimkou míst na tribuně.

Vstupenky na tribunu lze zakoupit v síti TICKETSTREAM včetně cestovních kanceláří ČEDOK, FIRO-tour a www.ticketstream.cz.

Facebooková událost