Napoleonova armáda v roce 1805: Prameny a literatura

Prameny a literatura.

Napoleonova armáda v roce 1805: Příloha I (tabulkové stavy Císařské gardy)

Organizace jednotek Císařské gardy v průběhu tažení roku 1805

Napoleonova armáda v roce 1805: Příloha H (Hodnosti zdravotní služby)

Hodnosti v rámci zdravotní služby

Napoleonova armáda v roce 1805: Přílohy D, E, F, G (Válečný stav dělostřelectva a ženijního vojska)

Válečný stav dělostřeleckých pluků v roce 1805, válečný stav batalionů dělostřeleckého trénu, batalionů pontonýrů, rot zbrojířů a pracovních rot, technické parametry polní dělostřelecké výzbroje, válečný stav sapérského batalionu a minérské roty.

Napoleonova armáda v roce 1805: Příloha C (Válečný stav pluků jezdectva)

Válečný stav jezdeckých pluků v roce 1805.

Napoleonova armáda v roce 1805: Příloha B (Válečný stav pluků pěchoty)

Válečný stav pluků pěchoty v roce 1805.

Napoleonova armáda v roce 1805: Příloha A (Hodnosti, tituly, funkce)

Hodnostní stupně se dělily do čtyř tříd – generálové, vyšší a nižší důstojníci a poddůstojníci. Vojáci (mužstvo) neměli hodnost.

Napoleonova armáda v roce 1805: Národní garda a konskripce (odvody)

Národní garda byla reorganizována (v praxi znovu postavena) na základě výnosu z 2. vendémiairu roku XIV (24. září 1805) a byla určena k udržování vnitřního pořádku a na obranu hranic a pobřeží. Jourdan-Delbrelovým zákonem z 19. fructidoru roku VI (5. září 1798) byla ve Francii zavedena konskripce, pravidelné povinné odvody mužů ve věku 20 až 25 let do armády.

Napoleonova armáda v roce 1805: Četnictvo a vojenská justice

Výnosem z 12. thermidoru roku IX (31. července 1801) byla stanovena organizace národního četnictva (gendarmerie nationale) od 26. brumairu roku XIII (17. listopadu 1804) nazývaného císařské četnictvo (gendarmerie impériale). Zákon z 21. brumairu roku V (11. listopadu 1796) stanovoval výčet vojenských deliktů a příslušných trestů. Výčet byl vytištěn na posledním listu vojenské knížky každého vojáka a poddůstojníka a na dveřích ubikací v kasárnách.

Napoleonova armáda v roce 1805: Císařská garda

Dekretem z 10. thermidoru roku XII (29. července 1804) se z dosavadní Konsulární gardy (Garde Consulaire) stala proslulá Císařská garda (Garde Impériale). Byla součástí nově se formujícího Císařova vojenského domu (Maison militaire de l’Empereur), určena k Napoleonově osobní ochraně i jako elitní záložní sbor armády.