Napoleon Bonaparte 1769-1821 – do 15. srpna můžete navštívit výstavu na Mohyle míru

V prostorách Památníku Mohyla míru na slavkovském bojišti, nad obcí Prace v místech, kde byly 2. prosince 1805 svedeny rozhodující boje bitvy u Slavkova, je zpřístupněna výstava Napoleon Bonaparte 1769-1821, která při příležitosti 200. výročí Napoleonova úmrtí (5. května 1821) nabízí řadu dosud u nás nevystavených originálních předmětů, především uniforem a zbraní z doby napoleonských válek. Všechny pocházejí ze soukromých sbírek.

O překladu vojenských termínů III. – není flankér jako tirajér, i když oba harcují

Velmi problematickou oblastí překladů jsou termíny týkající se hodnostních stupňů, hodností, funkcí a titulů s nimi více či méně spjatých.

O překladu vojenských termínů II. – není jízda jako jezdectvo a není rota jako rota

V další části pokusu o pojednání o terminologii vojenství přelomu 18. a 19. století a jejích překladech do češtiny a z češtiny se po palných a chladných zbraních podívejme na otázku organizace ozbrojených sil a jednotlivých zbraní. A je-li řeč o zbraních, tedy o pěchotě, dělostřelectvu a jezdectvu.

O překladu vojenských termínů I. – nejsou pušky jako pušky a není kopí jako píka

Terminologie. Překlady dobových textů, dobových výrazů nabízejí nevyhnutelně mnohé problémy. Ty plynou z prostého faktu, že jednak se různé jazyky vyvíjely různě, a jednak, specificky pro období, kterým se zde zabýváme, tedy přelom 18. a 19. století, se nelze dost dobře opřít o naši českou terminologii. Protože ozbrojené síly na našem území používaly přednostně terminologii německou, a protože moderní čeština se od té dobové liší více než moderní němčina nebo moderní francouzština.

Nejvyšší soud zamítl dovolání Slavkova u Brna ve věci napoleonské expozice – autorská práva byla porušena

Dovolání Slavkova u Brna bylo usnesením Nejvyššího soudu ze 6. dubna, které doručením z 26. dubna nabylo právní moci, odmítnuto.

Ruská armáda v bitvě u Austerlitzu v roce 1805 – Závěr

Snažil jsem se poctivě přiblížit „tu třetí“ armádu od Slavkova a nezahltit při tom celý Sborník. Pokud moje práce přispěje k rozšíření znalostí o ní a hlavně k její další popularizaci, pak moje námaha nebyla marná. Karel Klátil

Ruská armáda v bitvě u Austerlitzu v roce 1805 – Příloha 5

Ruská armáda v roce 1805 - příloha 5: Garda v datech

Ruská armáda v bitvě u Austerlitzu v roce 1805 – Příloha 4

Karel Klátil: Ruská armáda v bitvě u Austerlitzu v roce 1805 Příloha 4 Dělostřelectvo v datech V podrobnějším popisu organizace děl...

Ruská armáda v bitvě u Austerlitzu v roce 1805 – Příloha 3

Organizace kyrysnického a dragounského pluku, organizace husarského a hulánského pluku organizace kozáckého pluku Donského vojska.

Ruská armáda v bitvě u Austerlitzu v roce 1805 – Příloha 2

Karel Klátil: Ruská armáda v bitvě u Austerlitzu v roce 1805 – Příloha 2Stupně důstojnických hodností a jejich rozlišování, pěší a myslivecký pluk v datech