Ruská armáda 1805 – III. Armáda ruského cara od A do Z (lehké jezdectvo)

Lehké jezdectvo ruské armády v roce 1805: husaři a huláni

Ruská armáda 1805 – III. Armáda ruského cara od A do Z (výzbroj a standarty těžkého jezdectva)

Výzbroj armádních kyrysníků byly složena z palné a chladné zbraně, přičemž chladná zbraň byla, vzhledem ke způsobu boje, zbraní hlavní.

Ruská armáda 1805 – III. Armáda ruského cara od A do Z (jezdectvo – dragouni)

Organizace dragounského pluku byla totožná s kyrysnickým – lišila se pouze počty.

Ruská armáda 1805 – III. Armáda ruského cara od A do Z (jezdectvo – kyrysníci)

V roce 1805 existovalo celkem 6 kyrysnických pluků (z nich se ovšem našeho tažení zúčastnil pouze jediný – Tělesný kyrysnický pluk Jejího Imperátorského Veličenstva).

Ruská armáda 1805 – III. Armáda ruského cara od A do Z (myslivci)

V popisované době existovalo 21 pluků myslivecké pěchoty. Na rozdíl od řadových neměly žádné názvy, pouze pořadové číslo.

Ruská armáda 1805 – III. Armáda ruského cara od A do Z (pěchota)

Karel Klátil: Armáda ruského cara od A do Z - ruská pěchota, taktika, výzbroj, výstroj, prapory.

Ruská armáda 1805 – II. Sestava ruských sil v bitvě u Slavkova

Ruská armáda v bitvě u Austerlitzu v roce 1805 - II. Sestava ruských sil v bitvě. Ruské dělostřelectvo v bitvě

Ruská armáda v bitvě u Austerlitzu v roce 1805

S laskavým svolením autora publikujeme na webu studii o ruské armádě v roce 1805 se sborníku Třetí koaliční válka 1805.

Ostrostřelecký regiment 95th Rifles

Následující text je součástí úvodu k překladu pamětí kapitána 95. pluku Jonathana Leache. K vydání připravuje nakladatelství Elka Press. Přikládáme také návrh obálky české verze Leachových pamětí.

Napoleonova armáda v roce 1805: Prameny a literatura

Prameny a literatura.