30. pluk řadové pěchoty na Moravě po bitvě u Znojma roku 1809

V minulých měsících proběhly vzpomínkové akce k příležitosti 210.výročí války roku 1809, jejichž vrcholem byla vzpomínková akce na bitvu u Znojma konaná v Únanově 10.-14.7 2019. Pojďme se podívat, kde byl a co po bitvě u Znojma v roce 1809 dělal 30. pluk řadové pěchoty, jehož voltižérskou rotu 2. batalionu představuje SPVH Veselí nad Moravou.

14. července byli vojáci v Dolních Dunajovicích, velké vesnici vlevo na cestě z Mikulova do Brna. Téhož dne bylo 30. pluku nařízeno odejít do Brna, kde má zůstat na okraji města.

15. července 1809 císař napsal od Schönbrunn generálu Clarkovi, válečnému ministrovi: „Pane generále Clarke: …mým záměrem je zrušení 10. půlbrigády a roty 27., 30., 33., 61., 111. a 40., které jsou její součástí, budou prozatímně postupovat do Vídně “(Generální korespondence Napoleona, t.9, dopis 21511).

17. července byla určena jedna sekce pro každou rotu, která měla pomoci stavět tábor, který byl zřízen na pravém břehu Dyje, vpravo na cestě do Brna a vlevo opírající se o vesnici Brod nad Dyjí, jejíž jméno tábor převzal (Guldenfurth). Lesy byly od tohoto místa velice vzdáleny, což způsobovalo velké potíže při zřízení kasáren. Voják byl nucen přepravovat materiál na zádech. Přes tyto potíže byl tábor 23. července postaven.

Srpen 1809 – 30.pluk je v táboře Brod nad Dyjí, v táboře má tři prapory. Celkový počet 30. pluku je 2967 mužů. Depot má v Mohuči.

9. srpna bylo pluku nařízeno, aby téhož dne dorazil do Velkých Pavlovic a tří vesnic v okolí.

10. srpna v Lužici (Hodonín).

11. srpna pluk obdržel rozkazy, aby zboural opevnění, které Rakušané postavili na březích Moravy. Na provedení byly vyhrazeny dva dny, ale nadšení každého vojáka bylo tak velké, že 8 hodin práce stačilo k odstranění palisád, vyplnění příkopů povodí a vyhlazení země. Horlivé splnění úkolu, vyneslo pluku pochvalu od maršála Davouta. Ve stejný den se pluk vrátil do Lužice, aby zde přenocoval.

12. srpna ve Velkých Pavlovicích a 13. v táboře Brod nad Dyjí.

14. srpna byly připravovány oslavy svátku Jeho Veličenstva, které se konalo 15. srpna napravo od tábora. nechal postavit pomník z kamenů a květin, ve formě jednoduché a elegantní mohyly. Ráno dělostřelectvo oznámilo tento nádherný den. Divize ve slavnostních uniformách pochodovala k pomníku, kde byl zpíván Te Deum, který skončil výkřiky „Vive l’Empereur!“ a salvou všech zbraní. Poté se vojsko vrátilo do tábora, kde byl velký slavnostní průvod. Během dne, kdy se oslavy konaly, byly hrány různé hry. Nejupřímnější radost byla znatelná.

1. září se pluk skládá ze 71 důstojníků a 2 365 mužů rozdělených do tří praporů. Je součástí 3. německého armádního Davoutova sboru, divize Morand, brigády Lhuillier (generál Lacour, vážně zraněný ve Wagramu, zemřel 28. července). V září je stále v táboře Brod nad Dyjí  (Guldenfurth); 4. a 5. prapor se shromažďují v Mohuči. „Toto je země divokých hus“, píše z Mikulova 9. září 1809 vlámský Jean Baptiste de Witte, voják pluku.

12. září byl tábor rozebrán, jeho bažinatá poloha vyvolala velmi tvrdé horečky, kterými trpělo mnoho vojáků. Téhož dne vojáci dorazili do  Hustopečí.

Dne 14. září byl vydán rozkaz k pochodu na Slavkov, kde byl shromážděn celý sbor.

17. září Na tomto památném bojišti roku 1805, kde císař zničil rakouské a ruské armády, probíhala inspekce za jeho účasti. Když bylo po všem, nařídil císař manévry, kterých se zúčastnily všechny zbraně, všechny pluky pochodovaly před císařem a poté se odebrali zpět do svých kasáren.

19. října byl pluku přidělen tábor podél hlavní silnice z Brna do Jihlavy, štáb byl zřízen v Rosicích. Maršál rozkázal každému plukovníkovi, aby svému pluku určil místo pro shromáždění, v případě ohrožení. 30.pluk jej měl na křížení silnic do Jihlavy. Odtud by směřoval do Brna, kde by dostal nové rozkazy v případě války. Tento rozkaz nemusel být nikdy provedený.

15. října bylo oficiálně oznámeno uzavření míru, které bylo podepsáno den předtím, 30. pluk se připravuje k odchodu z Moravy.

1. ledna 1810 čítá 30.pluk 3025 mužů.

2. ledna 1810 opouští poslední voják území Rakouska.

V období mezi uzavřením příměří a podepsáním míru tedy armáda prodělává výcvik a manévry, zůstává bojeschopná a dostává rozkazy a nařízení v případě, že by opět hrozilo nebezpečí. Ale můžeme i vidět, že si vojáci našli čas na oslavu Napoleonových narozenin, které letos oslavíme 15. 8. 2019 a při této příležitosti bude v napoleonské výstavě na Znojemském hradě komentovaná prohlídka s účastí všech tří autorů.

Čerpáno a přeloženo z Frederic Berjaud: Le 30ème Régiment d’Infanterie de Ligne 1796-1815

Jan Sochor