Austerlitz 2020 – 215. výročí bitvy tří císařů u Slavkova

Připravujeme 215. výročí bitvy u Slavkova (2. prosince 1805), bitvy tří císařů – Austerlitz 2020, které proběhne ve dnech 27.-29. listopadu. V červnu 2020 proběhnou velké vzpomínkové akce re-enactmentu věnované jednak 220. výročí bitvy u Marenga (14. června 1800) a jednak 205. výročím bitev u Ligny (16. června 1815) a u Waterloo (18. června 1815). Půlkulaté výročí Slavkova tak bude vyvrcholením další významné sezóny, která představí napoleonskou epochu programem inspirovaným třemi z jeho nejvýznamnějších událostí. Jestliže Austerlitz 2005 byl s účastí 3600 dobrovolníků z 24 zemí světa až do června 2015 největší uspořádanou akcí svého tématu, v roce 2010 přijelo na 1200 a v roce 2015 na 1400 účastníků, pro rok 2020 očekáváme až 2000 re-enactorů z celého světa.

Akci připravují v rámci Projektu Austerlitz Středoevropská napoleonská společnost, obce Tvarožná a Prace a Austerlitz z.s. Akci finančně dlouhodobě podporuje Jihomoravský kraj.

U Slavkova Císař Francouzů Napoleon I. během několika hodin rozhodl tažení roku 1805, válku třetí protifrancouzské koalice. Poražený car Alexandr I. se svou armádou opustil střední Evropu; válka mezi Francií a Ruskem pokračovala až do roku 1807 bitvou u Friedlandu a podpisu tylžského míru. Rakouský císař František I. přistoupil na podmínky příměří podepsaného 6. prosince na zámku ve Slavkově a posléze i na podmínky tvrdého bratislavského míru z 26. prosince 1805. Tvrdost podmínek a Napoleonův rostoucí vliv v Německu vedly po třech letech k eskalaci napětí mezi Rakouskem a Francií, válce roku 1809, jež vyvrcholila opět na jižní Moravě, u Znojma. Napoleonská epopej pokračovala tažením do Ruska, válkou 6. koalice v letech 1813–1814, a vyvrcholila bitvou u Waterloo.

Video z 214. výročí v roce 2019 – Austerlitz 2019:

Každoročně se na přelomu listopadu a prosince u příležitosti výročí bitvy u Slavkova sjíždí na jižní Moravu tisícovka „napoleonských vojáků“ z celé Evropy, aby během zimního víkendu připomněli střetnutí ve světě proslulé pod německým názvem města – Austerlitz – a také jako bitva tří císařů, francouzského císaře Napoleona, rakouského císaře Františka a ruského císaře Alexandra. Bitva, jejíž průběh přirovnává z francouzské strany profesor Tulard spíše než k partii šachu k partii pokeru, fascinuje i po dvou staletích nejen vojenské historiky, a je právem považována za Napoleonovo největší vítězství, protipól Waterloo. Jde o největší pravidelně pořádanou napoleonskou vzpomínkovou akci na světě.

 

Mark Schneider, slavkovský Napoleon od roku 2005

Hlavními body programu vzpomínkových akcí jsou sobotní rekonstrukce bitvy, která probíhá u obce Tvarožná, pod kopcem Santonem, na severním okraji historického bojiště, které je mimořádné již svou rozlohou přibližně 10 x 12 km. V neděli v poledne pak na Prateckém kopci, místě nejtvrdších bojů bitvy, před památníkem Mohyla míru věnovaném obětem válek, probíhá pietní akt, při němž jsou vzpomenuty nejen vojenské, ale i civilní oběti bitvy u Slavkova. Vzpomínkové akce nejsou oslavou Napoleona či jeho vítězství, a už vůbec nejsou oslavou války či bitvy. Mezinárodně politické a válečné události, jež ve své době Evropu zásadním způsobem ovlivnily, a i dlouho po ní rozdělovaly, se s odstupem staly prostředkem k setkávání a společným zájmem mnoha lidí z mnoha zemí světa. Cílem akcí je připomínka a podpora poznávání společné evropské historie.

Součástí programu bude ve spolupráci s Muzeem Brněnska – Památníkem Mohyla míru připravovaný seminář a výstava věnovaná oživované napoleonské vojenské historii.

Program

Středa, 25. listopadu 2020

  • 15:30 – 16:30 Kučerov, prezentace jednotek a bitva na návsi

Čtvrtek, 26. listopadu 2020

  • vojensko-historický seminář, Památník Mohyla míru

Pátek, 27. listopadu 2020

  • 17:30 Ohně na Žuráni, pořádá obec Podolí

Sobota, 28. listopadu 2020

  • 07:30 Žuráň, slavkovské slunce, přehlídka fr. jednotek
  • 09:00 Tvarožná, nástup koaliční armády
  • 10:30 – 12:00 Santon, bojiště – manévry pěchoty a jezdectva
  • 14:00-15:30 Rekonstrukce bitvy tří císařů – Tvarožná

Neděle, 29. listopadu 2020

  • 12:00 Pietní akt na Mohyle míru

Změna programu vyhrazena; bude doplňován.

Hlavním pořadatelem vzpomínkových akcí Austerlitz je v letech 1990 a 1991 a každoročně od roku 1998 Miroslav Jandora, který byl v roce 2019 vyznamenám francouzským Národním řádem za zásluhy, Ordre national du mérite.

Oživování vojenské historie, cizím slovem re-enactment, či francouzsky reconstitution, dovoluje vhled na problematiku jiného druhu než nabízejí knihy, muzea, sběratelství nebo film. V Evropě se mu věnují tisíce lidí, a díky jejich zájmu a přístupu jsou otevírány otázky detailu nejen uniforem, výstroje a výzbroje, ale také všednodenního života armád (v tomto případě) přelomu 18. a 19. století, služby, malé taktiky a disciplíny.

Další články:

Odkazy: