Aktuality

Projekt Austerlitz 2005 na Regiontour 2OO3

Díky spolupráci s firmou Veletrhy Brno a.s. máme možnost prezentovat náš projekt na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2003. Znamené to to m...

Nový rok 2003 přináší novou spolupráci

Viceprezident projektu Austerlitz I.Vystrčil se setkal se zástupci redakce a vydavatelem nového časopisu zaměřeného na období napoleonských v...

Veselé vánoční svátky a mnoho štěstí a zdraví v Novém roce 2003!

Přejeme všem příznivcům vojenské historie a rozvoje Slavkovského regionu! Zachovejte nám přízeň i v Novém roce!

Projekt Austerlitz 2005 boduje i v zahraničí

Projekt Austerlitz 2005 byl zastoupen na prezentaci České republiky, která proběhla tento týden v Paříži. Podařilo se nám navázat kontakt n...

Novinky z historické sekce

Redakční rada revue Dějiny a současnost se setká v pátek 29. listopadu v paulánském konventu na Vranově u Brna s předními moravskými histo...

Spolupráce s Fondation Napoleon se rozvíjí

Ve čtvrtek 21. listopadu 2002 se Dr. František J. Holeček, O.M., vícepresident Projektu Austerlitz 2005, setkal v pařížském sídle Fondation N...

Hejtmanství má sto let zpoždění.

V dnešní Rovnosti se můžete dočíst ve zprávě ČTK, že hejtman Jihomoravského kraje jede příští týden do Waterloo, aby se inspiroval, ja...

Novinky v Projektu Austerlitz 2005

Odborná knihovna historické sekce Projektu Austerlitz 2005 se obohatila o nové cenné dílo Jeana Tularda a Louise Garrose Itinéraire de Napoléon...

Výsledky vědecké práce Projektu Austerlitz 2005 reprezentují české historické bádání na pražském Summitu NATO

Kritická edice viceprezidenta Projektu Austerlitz 2005, Františka J. Holečka, O.M., "Plán pěšího pluku de Rohan na obranu údolí Aosty a obsaz...

Hejtman Jihomoravského kraje podporuje aktivity na Slavkovském bojišti

V uplynulých dnech se sešel hejtman Jihomoravského kraje pan ing Stanislav Juránek s organizátory Projektu Austerlitz 2005. Schůzka s presidente...