I. Evropa v letech 1789-1821

Mírová smlouva „z Campo-Formia“

V závěru akce Valtice 2012, u příležitosti 216. výročí uzavření příměří v Leobenu, představil předseda obecně prospěšné společnosti Po stopách Liechtensteinů pan Marek Juha na nádvoří valtického zámku nastoupeným vojákům a četným návštěvníkům mírovou smlouvu z Campo Formia, jež definitivně uzavřela Bonapartovo první italské tažení. S jeho laskavým svolením přinášíme nezkrácenou verzi textu.

200. výročí Orlíkova narození

Před 200 lety, 20. března 1811, se narodil Napoléon François Joseph Charles Bonaparte, syn císaře Francouzů Napoleona I. a jeho druhé manželky, císařovny Marie-Louisy, následník trůnu, Roi de Rome, Římský král. Narození syna hlavnímu městu ohlásilo sto jedna dělových ran.

Bernard Coppens: Waterloo, les mensonges.

V loňském roce nedlouho před 194. výročím bitvy u Waterloo vydal Bernard Coppens obsáhlou studii bitvě věnovanou a nazvanou Waterloo, lži, s podtitulem Manipulace historií konečně odhaleny.

Živá historie?

Nebývá zvykem, abychom reagovali na úvahy, jež zazní v denním tisku. V dnešních Lidových novinách napsal Ondřej Neff ve svém Posledním slově, že si za svého dětství kladl otázku, jak to bude s Hitlerem, když "Napoleon uvrhl kontinent do války a zavinil smrt milionů lidí. Jsou všechny objektivní důvody, proč by měl být proklet a prohlášen za dějinného vyvrhele. Místo toho je veleben a jeho jméno vyslovují s úctou i příslušníci národů, které Napoleon napadl."

200. výročí Napoleonovy druhé svatby

Na dnešní den připadá 200. výročí svatby císaře Napoleona (1769-1821) a arcivévodkyně rakouské, dcery císaře Františka, Marie Louisy (1791-1847).

10. duben 1809 – 10. duben 2009

10. dubna 1809, před 200 lety, překročila rakouská armáda řeknu Inn na rakousko-bavorském pomezí, válka 5. protifrancouzské koalice byla zahájena. Napoleon se o překročení Innu dozví 12. dubna, reaguje následující proklamací ke své armádě:

Bitva u Ostrolenky – 16. února 1807

6.-8. září 2007 proběhne v polské Ostrolence vzpomínková akce na bitvu ze 16. února 1807, které se zúčastní více než stovka vojáků C.E.N.S. Přinášíme úryvek z knihy Napoleonova tažení II Jiřího Kovaříka, který tuto málo známou epizodu napoleonských válek přibližuje.

Korespondence maršála Davouta z 9. a 10. července 1809

V souvislosti s připravovanou akcí v Mikulově přinášíme překlad tří dopisů z korespondence maršála Davouta, které přibližují situaci a pohyby vojsk v okolí Mikulova v době bitvy u Znojma.

Stručná historie polského tažení 1806-1807

Po bitvě u Slavkova neuplynul ani rok a v Evropě vypukl další válečný konflikt. Pruské království, jež dosud stálo poněkud stranou mocenských střetů, vypovědělo válku Francii a podobně jako Rakousko v roce 1805, i nyní Prusko podcenilo sílu Napoleonových armád. Bylo poraženo v bitvách u Jeny a Auerstädtu v říjnu 1806, ztratilo své hlavní město, pokračovalo však v odporu - na cestě byly ruské posily.

Na který den připadne dvousté výročí bitvy u Slavkova? Co je to za otázku?

Bitva u Slavkova proběhla 2. prosince 1805. To se učí děti již na základních školách. Na školách středních k tomu učitel občas dodá, že to bylo také 11. frimairu roku 14 podle revolučního kalendáře, který platil ve Francii, nebo 20. listopadu 1805 podle kalendáře juliánského, kterým se řídili v Rusku.