I. Evropa v letech 1789-1821

Počet obětí války ve Vendée

Překlad článku Philippa Boutryho: Vendée - občanská válka, masakr, genocida?

Casamari – P. Dominik Zavřel

Zločin v jihoitalském opatství Casamari, při němž bylo francouzskými vojáky umučeno 13. května 1799 šest trapistických mnichů, mezi nimi i Čech, P. Dominik Zavřel, připoutal před časem pozornost výzkumného týmu Projektu Austerlitz 2005, který v archivu opatství prostudoval veškerý dostupný materiál. Studie dr. Františka J. Holečka, O.M. zasazuje tuto dramatickou událost do širokého kontextu vojenských operací z jara 1799, které vedly ke zhroucení francouzské moci v Itálii.

Moc práva. Pře chouanského generála, barona de Cormatin, s francouzskou Republikou

Strašlivá vyčerpanost republikánských oddílů i sil chouanského odboje vedla na přelomu let 1794-95 k navázání vzájemných rozhovorů, z nichž do jara vzešla u nás posud téměř neznámá mírová jednání v La Jaunaye a La Mabilais, která měla dát roajalistům za uznání Republiky a jejích zákonů statut teritoriální gardy v západních départementech a vydat jim do rukou i vězného syna popraveného krále Ludvíka XVI. Předkládaná studie dr. Františka J. Holečka, O.M. osvětluje tyto události na pozadí dramatického osudu jejich protagonisty, generála Královské a katolické armády, Pierra-Marie-Félicité Dezoteauxe, barona de Cormatin (1753-1812).

Vražda v opatství – Casamari 1799

Opatství v jihoitalském Casamari, poblíž Frosinone, bylo založeno v letech 1033-1035 skupinou kněží a laiků z Veroli, kteří zde na troskách římské vily Gaia Maria vybudovali benediktinský klášter.

Oběti z Vendée

Válka ve Vendée? Spíše genocida, tvrdí historik Pierre Chaunu, který odhaduje počet obětí na 400.000, 500.000 nebo 600.000 (někteří hovoří dokonce o miliónu mrtvých).

Zrození republikánského křesťanství (1789-1801)

V zástupu "mužů svobody" zaujímá zvláštní místo ten, kdo už bude navždy nazýván "abbé Grégoire" (v Paříži je po něm pojmenována i jedna ulice), ačkoli byl konstitučním biskupem. Nejen proto, že zůstal neochvějně až do své smrti knězem-občanem par excellence, necitlivým vůči všem politickým klikám, i za Napoleona - "Řadí mne do třídy těch, kdo, protože nejsou přístupni tomu, aby byli koupeni, musí být rozdrceni", mohl napsat ve svých Mémoires - ale také a především proto, že měl vášeň pro všeobecné.

Vendée a osvícenství – intelektuální kořeny vyhlazování

Profesor Univerzity v Lille. Roku 1986 vydal své přednášky z University v Angers pod titulem Cinq Leçons d´histoire de la Révolution française /Pět přednášek z historie Francouzské Revoluce/, v létech 1982 a 1983 pak spolu se svými spolupracovníky vydal dvě závažná díla: Sainte Jeanne Delanoué, servante des pauvres /Svatá Jana Delanoué, služebnice chudých/ a Les martyrs d´Avrillé: catholicisme et Révolution /Mučedníci z Avrillé: katolicismus a Revoluce.