II. Rakouská armáda

Polní maršál Friedrich Peter hrabě Duka von Kádár (1756-1822)

Stručná biografie.

Generál jezdectva Michael Benedikt svobodný pán von Melas (1729-1806)

Stručná biografie.

Polní podmaršál Peter Vitus von Quosdanovich (1738-1802)

Stručná biografie.

Polní maršál Carl Phillip svobodný pán Sebottendorf van der Rose (1740-1818)

Stručná biografie.

Polní maršál Dagobert Siegmund hrabě von Wurmser

Stručná biografie.

Arcivévoda Karel (1771-1847)

Charakteristika arcivévody Karla podle dobového francouzského tisku.

Polní maršál Joseph Alvinczy svobodný pán von Borberek (1735-1810)

Stručná biografie.

Polní podmaršál Adam svobodný pán Bajalich von Bajahaza (1734-1800)

Stručná biografie.